Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Gıda Kaynaklı Hastalıklarda Clostridium Bakterileri ve Multipl Skleroz (MS)

0 412

Clostridium perfringens, insanlar üzerinde büyük etkileri olan mikroskobik bir bakteridir. Suşlar adı verilen farklı biçimlerde yaşarlar. Suşa bağlı olarak, bakteri bağırsaklarımızda huzur içinde yaşayabilir, kötü bir gıda kaynaklı hastalık vakası oluşturabilir, gazlı kangrene neden olabilir veya belki de multipl skleroza neden olabilir.
CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), Clostridium perfringens’in ABD‘de gıda kaynaklı hastalıkların en yaygın nedenlerinden biri olduğunu söylüyor. Her yıl yaklaşık bir milyon vaka rapor edilmektedir. Çünkü bakteri uygun bir ortamda hızla çoğalmaktadır.

Multipl skleroz veya MS, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin etrafındaki yağ yalıtımının tahrip olduğu bir hastalıktır. İzolasyon, miyelin adı verilen bir maddeden yapılmıştır ve genellikle miyelin kılıfı olarak bilinir. Bu kılıf olmadan sinirler sinir uyarılarını doğru şekilde iletemezler. Miyelin tahrip olduğu yerde lezyon denilen skar dokusu parçaları gelişir. Miyelin kılıfını oluşturan hücreler olan oligodendrositler de yok edilir. Son keşifler, Clostridium perfringens’in epsilon adı verilen toksinin bu etkilere neden olabileceğini göstermektedir.
Clostridium perfringens, üremek için sporlar üreten, çubuk şeklinde bir bakteridir. Bakteri hareketsizdir ve çoğunlukla çiftler veya kısa zincirler halinde bulunur. Anaerobik bir organizma, yani oksijensiz bir ortam gerektiriyor.

Clostridium Perfringens Gıda Kaynaklı Hastalıklarda Clostridium Bakterileri ve Multipl Skleroz (MS)

Clostridium perfringens, bakteri suşuna ve bolluğuna bağlı olarak çok rahatsız edici etkilere neden olabilir. Küçük bir Clostridium perfringens popülasyonu, bazı kişilerin bağırsaklarında normal mikrop topluluklarının bir parçası olarak yaşamaktadır.
Hepimizin bağırsaklarımızda bakteri ve diğer mikroorganizmalar vardır. Bu organizmaların çoğunun yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Zararlı mikroplar normalde düşük seviyede bulunur ve bize zarar vermezler. Bununla birlikte, nüfusları artarsa, sağlık sorunları yaşayabiliriz.
Clostridium perfringens, hayvan bağırsaklarında olduğu kadar insanlarda da bulunur. İnsan enfeksiyonlarının en yaygın kaynakları olan et, yahni, çorba gibi gıda kaynaklarına girerler.

Gıda Kaynaklı Hastalık veya Yiyecek Zehirlenmeleri

Clostridium perfringens bazen yenildiğinde etkisi olmaz. Ancak çok sayıda bakteri hücresi yenildiğinde, hastalık sıklıkla ortaya çıkmaktadır.
Bakteriler genellikle çiğ et ve kümes hayvanı ürünlerinde bulunur. Sporları, yemek pişirmede kullanılanlar dahil, yüksek sıcaklıklarda yaşayabilirler. Pişmiş yiyecekler servis edilmeden önce oda sıcaklığında tutulursa, sporlar filizlenerek sırayla toksin üreten yeni bakteri hücreleri oluşturur.
Gıda zehirlenmesi salgınları en çok hastaneler, hapishaneler ve okul kafeteryaları gibi kurumlarda meydana gelir, çünkü bu yerlerdeki yiyecekler pişirildikten hemen sonra servis edilmez. Yiyecek zehirlenmesi, yiyecek ve içecekleri içeren olaylarda da ortaya çıkabilir.

Muhtemel Belirtiler

Clostridium perfringens’in başlıca zehirlenme belirtileri karın krampları ve diyaredir. Belirtiler herhangi birisinde kötü olabilir, ancak genellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha kötüdür.
Belirtiler, yiyecekleri yedikten hemen sonra başlamaz. Genellikle yendikten sekiz ile on iki saat sonra görülür ve yirmi dört saat kadar sürer. Duyarlı kişilerde, belirtiler çok daha uzun sürebilir. İshal bazen o kadar kötüdür ki, elektrolitlerle sıvı değişimine ihtiyaç duyulur.
Clostridium perfringens enfeksiyonunun neden olabileceği ciddi semptomları olan kişiler, tanı ve tedavi için doktora gitmelidir.

Gıda Kaynaklı Hastalıkları Önleme

CDC, Clostridium perfringens sporlarının büyümesini önlemek için pişmiş et yemeklerinin, 60 ° C’den yüksek veya 41 ° F’den (5 ° C) düşük bir sıcaklıkta tutulması gerektiğini söyledi. Gıda en az 165 ° F’ye (74 ° C) ısıtılmalıdır. Bu sıcaklıklar sporların çimlenmesini önlemelidir. Sporlar çimlenirse, yeni hücreler çoğalacak ve hızlı bir şekilde tehlikeli bakteri popülasyonunu oluşturacaktır.
Bozulmuş gıdayı incelemeyle tespit etmenin mümkün olamayacağının farkına varmak önemlidir. Yiyeceklerin görünümü, kokusu ve tadı normal olabilir.

Multipl Skleroz Nedir?

Multipl sklerozun semptomları, büyük ölçüde değişir ve lezyonların bulunduğu merkezi sinir sisteminin (beyin ve omurilik) kısmına bağlıdır. Tüm hastalar, aşağıda listelenen tüm semptomları yaşamaz ve bazıları en yaygın olanlardan farklı semptomlar yaşar. Belirtilerin ciddiyeti de değişmektedir.

MS’in en yaygın semptomları aşağıdakileri içerir:

– Yorgunluk
– Uyuşma
– Karıncalanma
– Yanma hissi
– Titreme
– Denge problemleri
– Kas güçsüzlüğü
– Kas spastisitesi (sertlik)
– Konuşma, görme, mesane veya bağırsak problemleri

MS’li bir kişi hafıza ve düşünme problemleri yaşayabilir. Ancak, bu belirtiler genellikle hafiftir.
Her ne kadar multipl skleroz sakatlığa yol açsa da, MS hastasının ömrü MS olmayan bir kişininkinden aynı ya da sadece biraz daha azdır.

Hastalığın Olası Sebepleri

Multipl sklerozun nedeni bilinmemektedir. Yıllar boyunca birçok farklı fikir ortaya çıktı, ancak hiçbiri kanıtlanmadı.
Birçok araştırmacı, MS’in nedeninin çevresel ve genetik faktörlerin bir kombinasyonu olduğunu düşünüyor. Araştırmalar, multipl skleroz ile Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu, sigara kullanımı ve çevrede yetersiz güneş ışığı nedeniyle deride D vitamini üretimi eksikliği arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu faktörler, yalnızca belirli bir genetik yapıya sahip kişilerde MS’e neden olabilir. Bazı araştırmacılar bu faktörlerin MS’e neden olmadığını, ancak başladıktan sonra hastalığın kötüleştiğini düşünüyorlar. Ayrıca obezitenin de multipl sklerozu kötüleştirdiğine inanılmaktadır.Gıda Kaynaklı Hastalıklarda Clostridium Bakterileri ve Multipl Skleroz (MS)
Diğer bir yaygın teori, multipl sklerozun otoimmün bir hastalık olduğudur. Bağışıklık sisteminin amacı vücuda giren mikropları ve tehlikeli molekülleri yok etmektir. Otoimmün bir hastalıkta, bilinmeyen bir nedenle vücudun bağışıklık sistemi kendi dokularına saldırır ve tahrip eder. Bağışıklık sistemi, sadece hastalığın başlamasında veya sadece hastalığın ilerlemesinde rol oynayabilir.

İnsan ve Hayvanlarda Clostridium Perfringens ve Epsilon

2013 yılında, Weill Cornell Tıp Fakültesindeki araştırmacılar, Clostridium perfringens, epsilon ve MS ile ilgili bazı ilginç keşifler yaptı.
– Araştırmacılar “aktif olarak güçlendirici” lezyonları olan multipl sklerozlu bir hastada hem Clostridium perfringens hem B tipi hem de epsilon buldular. Bu insanlarda B tipi bakteri ilk keşif oldu.
– Bilim adamları ayrıca, Clostridium perfringens tip A’nın, MS’li kişilerin % 50’sinde ve anket uygulanan kişilerin yalnızca % 23’ünde ve MS’li kişilerin yalnızca % 23’ünde bulunduğunu buldular. Bakterinin A tipi suşu MS ile bağlantılı değildir ve genellikle normal bir bağırsak sakinidir.
– Ek olarak, araştırmacılar MS’li kişilerden alınan kan serumu veya omurilik sıvısı örneklerinin % 10’unun epsilon için antikor içerdiğini, multipl sklerozu olmayan kişilerin sıvılarının yalnızca % 1’inin antikorları içerdiğini keşfettiler. Bu, MS’li kişilerin bağışıklık sisteminin toksine maruz kalmadan önce aldığı anlamına gelmektedir.
2014 yılında, yukarıdaki keşifleri yapan aynı araştırmacılar, epsilon verilen farelerin, insan MS hastalarında meydana gelenlere benzer beyin hasarı geliştirdiğini bildirdiler. Diğer araştırmacılar, epsilonun ruminant hayvanlarda MS benzeri semptomlara neden olduğunu göstermişlerdir. 2015 yılında, bilim adamları epsilonun Çin hamsteri sinir hücrelerinin miyelinine bağlandığını bildirdi. Diğer araştırmacılar, laboratuvar ekipmanlarında epsilonun fare oligodendrositlerine bağlandığını ve onları öldürdüğünü keşfetti.

Epsilon, Kan-Beyin Bariyeri ve Sinir Sistemi

İnsan ve fare beyni, kan-beyin bariyerini oluşturan kılcal damarlar tarafından korunur. Diğer kılcal damarların aksine, kan-beyin bariyerinde bulunanlar, birçok molekül türünün beyne geçişini önleyen sıkıca paketlenmiş hücreler içerir. Bununla birlikte, epsilon engelini geçebilir.
Araştırmacılar epsilonun sadece kan-beyin bariyerini geçmekle kalmayıp, aynı zamanda sinirlerin etrafındaki ve oligodendrositlerin vücudundaki miyelin kılıfındaki reseptörlere bağlandığını düşünüyorlar. Epsilonun varlığı miyelinin tahrip olmasına ve oligodendrositlerin ölümüne yol açabilir. Bu senaryonun gerçekte insan vücudunda gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek ve eğer varsa, süreçle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıkarmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Epsilon Keşiflerinin ÖnemiGıda Kaynaklı Hastalıklarda Clostridium Bakterileri ve Multipl Skleroz (MS)

MS’in nedenleri üzerine yapılan araştırmaların geçmişi hayal kırıklığı yaratan bir kalıp içermektedir. Araştırmacılar hastalığın nedenini keşfettiğini, insanların heyecanlandığını ve daha sonra diğer araştırmacıların denemenin veya anketin sonuçlarını doğrulayamadığını duyuruyorlar. Bu örüntü, orijinal araştırmacıların dürüst olmadığı anlamına gelmez. İnsan biyolojisi çok karmaşıktır ve bu alandaki araştırmalar zorluklarla doludur.
Bununla birlikte, en son araştırma son derece ilginçtir. Clostridium perfringens B tipi insanlarda çok nadir görülen bir bakteri suşu olarak kabul edilir. İneklerde ve koyunlarda görülür ve bu hayvanlarda hastalığa neden olur.
Epsilon multipl skleroza neden olsa bile, bunu sadece bir hasta grubunda yapabilir. Yeni hastalık tedavilerine veya aşılara yol açarak hastalara veya potansiyel hastalara yardımcı olabilir. Aynı zamanda bilim adamlarının potansiyel olarak zayıflatıcı ve sinir bozucu bir hastalık olan multipl skleroz hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

Kaynakça:
https://owlcation.com/stem/Clostridium-Bacteria-Food-Poisoning-and-Multiple-Sclerosis

Yazar: Katibe Melis Dinçer

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku