Kalite günlük hayatımızda çokça kullandığımız bir terimdir. Kalite sadece ürün kalitesi olarak düşünülse de, hizmet, sanat eseri hatta insanın bile kalitesi olabilir. Günlük hayatta çok değişik anlamlarda kullanılan bu terim bilimsel olarak da farklı şekillerde açıklanmakta ve tanımı yapılmaktadır. Kalite konusuyla ilgilenen öncülerin bazılarının tanımı şöyledir.

“Kalite kullanıma uygunluktur.” (J. M. JURAN)
“Kalite gerekliliklere uygunluktur.” (P. B. Crosby)
“Kalite değişmezliğin ve güvenilirliğin düşük maliyetle pazarın ihtiyaçlarını karşlayabilecek şekilde tatmin edilebilmesidir.” (W. E. Deming)

Kurumsal tanımlamada kalite şu şekilde ifade edilir;

“Kalite bir malın ya da hizmetin müşterinin isteklerine uygunluk derecesidir.” (Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu)

Kalitenin Boyutları

Oluşturulmaya çalışan her kalitede gerekli olan bazı özel koşullar vardır. Koşullar kalitenin farklı ve değişik yanlardan algılanmasına yardım eder. Kalitenin konusunda öncü kişilerden birisi olan Garvin, tüketicinin algıladığı kaliteyi sekiz boyutta incelemektedir:

  • Performans
  • Özellikler
  • Güvenilirlik
  • Uygunluk
  • Dayanıklılık
  • Hizmet Görme Yeteneği
  • Estetik
  • Algılanan Kalite

Yazar:Oguzhan Sahna

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here