Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Lösemi Türleri Nelerdir?

0 383

Lösemi, lökositlerin (akyuvarların) ve akyuvarın öncü maddelerinin, kemik iliğinde çok fazla çoğalması ile kendini gösteren bir çeşit kanserdir. Vücutta dalağı, kemik iliğini ve lenfoid sistemi etkiler. Çoğaldığı hücrenin adına göre myeloid ve lenfoid olarak gruplandırılır. Lösemi hastalarında, yüksek sayıda ve olgunlaşmamış zararlı hücreler, kemik iliğine zarar verirler. Bunun sonucunda normal ilik hücreleri yerine, malign (kanserli) hücreler geçer.

Bunun sonucunda kemik iliği hücrelerinin sayısı azalır ve pıhtılaşmayı ve savunmayı sağlayan kan hücrelerinin sayısı azalır. Buda vücudun savunma sisteminin çökmesine ve kanamaların çok yoğun görülmesine sebep olur. Hastaların bağışıklık sistemi çok güçsüz kaldığı için sürekli hastalıklara yakalanırlar. Lösemi hastalarında çoğu zaman tedavi yöntemi olarak ilk önce kemoterapi denenir. Kemoterapi özellikle erken koyulan teşhislerde çok iyi sonuçlar verir. Lösemi hastalarının tedavi süresince, yandaş enfeksiyonlarada kapılmamaları için çok dikkatli olmalıdırlar.

Lösemi Hastalığı

Löseminin süresine ve oluştuğu yere göre gruplanır.Süresine göre oluşan lösemiler;

Akut Lösemi
Kronik Lösemi
Oluştuğu hücreye göre oluşan lösemiler;

Akut lösemiler;
Akut lenfoblastik lösemi
Akut myeloblastik lösemi
Kronik lösemiler;
Kronik myeloid lösemi
Kronik lenfositik lösemi

Löseminin Nedenleri

Lösemi 19. yüzyılda keşfedilen, bir hastalık olmasına rağmen hala sebepi tam olarak Lösemi Türleri Nelerdir?bilinememektedir. Fakat genetik ve yaşam faktörlerin hastalığa yakalanma oranını arttırdığını düşünülmektedir. Yaşam faktörleri olarak; vücuda çok fazla zarar veren ilaç kullanımı, kimyasal maddelerle sürekli temas ve radyasyona maruz kalmak vardır.

Löseminin Çeşitleri

Akut myeloid lösemi: Kandaki hücreleri oluşturan kök hücrelerin, daha yeterince olgunlaşmadan, sebepi bilinmeyen bir nedenle çoğalmasıyla kendini gösteren bir hastalıktır. Yetişkinlerde ve yaşlılarda daha sık karşılaşılır. Akut olduğu için çok ani ilerler ve tedavisi yapılmazsa ölüme sebep olabilir. Akut myeloid löseminin belirti bulguları.
Anemi: Eritrositlerin olgunlaşmadan çoğalması sonucu oluşur.
Kanamalar: Çünkü pıhtılaşmayı sağlayan, kan hücreleri tam olarak olgunlaşmamıştır.
Sürekli görülen enfeksiyonlar: Vücudun güçsüz düşmesinden dolayı görülür.

Akut Myeloid Löseminin Tanısı.

Muayene ve laborutuvar testleri tanı için yeterlidir. Akut myeloid löseminin tedavisi. İlk olarak kanserli hücrelerinin çoğalmasını durdurmak için kemoterapiye başlanır, bunun yanındada kemik iliği nakli yapılır. Akut myeloid löseminin komplikasyonları. En sık karşılaşılan, komplikasyonlar lösemiyle birlikte görülen enfeksiyonlar ve iç kanamadır.

Akut Lenfoblastik lösemi: Akut lenfoblastik lösemi, kemik iliğinde çoğalan zararlı öncü hücrelerin kan yapımını (hematopoez) sebepi bilinmeyen bir şekilde engelleyerek kansızlık, ve kan hücrelerinin azlığıyla kendini gösteren bir hastalıktır. Bu hastalığın sebepi, lenfoblastik hücreleri çoğalmasıdır. Genellikle bebeklik ve çocukluk çağlarında görülür. Tedavisi kemoterapi ve kök hücre nakliyle olur.
Kronik myeloid lösemi: Kronik myeloid lösemi, en çok yetişkinlerde görülen, kanda çok fazla sayıda, olgunlaşmışa benzeyen olgunlaşmamış myeloid hücrelerin bulunduğ lösemi Lösemi Türleri Nelerdir?tipidir. Çok yavaş başlar ve belirtilerini çok geç gösterir bu yüzden kronik lösemiler arasında yer alır. Çoğu kronik myeloid lösemi hastaları, hasta olduğunu bilmeden yıllarca yaşarlar. Lösemi türleri arasında en fazla görülen tiptir. En sık görülen belirtileri kilo kaybı ve dalak büyümesidir. Tedavisi kök hücre nakli olur. Ayrıca bazı ilaçlarda kullanılabilir.
Kronik lenfositik lösemi: Olgun gibi gözüken fakat görevini yerine getiremeyen anormal hücre artışı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Çok sık görülen lösemi çeşitlerindendir. En sık karşılaşılan belirtisi organlarda büyüme ve lenflerde büyümedir. Çoğu zaman erken evrede hiçbir belirti vermez. Tedavisi hala tam olarak yapılamamaktadır, çoğu zaman tedavide kemoterapi denenir.

Yazar: Enes Eker

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.