Resim Okur Yazarlığı Nasıl Olmalı?

Sadece kitap okur yazarlığı var diye düşünebilirsiniz ama resim okur yazarlığı şimdiki insanlar tarafından bilinmese bile ilk atalarımızdan bu yana vardır. Çünkü resim, ilk yazıdır. Atalarımız Lascoux (Fransa) mağaralarında av sahnelerini hayvan ve insan figürlerini anlatmış zamanla da bu anlatımlara renkler katmıştır. Arjantin’de bulunan bir mağarada 70 bin yıl önce yaşayan atalarımızın çeşitli renkte boyalı ellerinin izlerini görüyoruz. İnsan kendini zamanın sonrası için resimle ifade yolunu buldu. Avcılık toplayıcılık döneminin bitmesine yakın tarım toplumuna geçişle birlikte tarih; işaretlerle, haberleşme araçlarında insana gerekli şeyi zorunlu kılıyordu yani yazıyı. Tarımdan elde edilen artı ürünlerin depolanması, takas edilmesi yani alış verişin doğru düzgün yapılması, kaydedilmesi için binlerce yıl sonra ki bu bizim için 5 bin yıl önce Sümerlilerin yazıyı bulmasıdır. Çivi yazısı tarihte yerini aldı.

Mısırlılar da yazılarını yani ilk yazılarını Hiyeroglif olarak devam etmişlerdir. Yani resimli yazıya… Daha sonra da 3. aşamasında demontik mısır yazısı bugünkü haliyle Sami dillerinin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Mısır yazılarını okurken resim okur yazarlığı yaparız. Mısır uygarlığının anlatılarındaki simgeler resimdir. Sümer yazısı Çivi yazısına teknik nedenlerle resimleri yumuşak kil tabletler yüzünden Çivi kalıbı ile en kestirme biçim verilmiştir. Kaynak resimlere dikkat ederseniz yazının ilk hali resimli figürlerden, çivinin çıkardığı biçime dönüştürülmesini fark edebilirsiniz. Bir ördek resminin yan yatık üç çatallı oluşu garip gelebilir ama en kısa benzetme onlar için buydu. Mesela öküz boynuzu bugünkü Latin alfabesinde A harflidir. Arapçada Elif’i gösterir.

Yazar:Arif Naci Köneç

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar