Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

SHBG Hormonu Düşüklüğü ile İlgili Koşullar

0 6.947

Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG), seks hormonlarının (özellikle testosteron) etkilerini onlara bağlayarak azaltan önemli bir proteindir. Alışılmadık derecede düşük kan SHBG seviyeleri çeşitli hormon bozukluklarının göstergesi olabilir. Bu yazıda bu proteinin, düşük seviyelerle ilişkili durumlar ve onları hangi faktörlerin artırabileceği hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Bu koşullar klinik araştırmalarda düşük SHBG ile ilişkili olsa da, bu mutlaka kapsamlı bir liste değildir. Doktorunuz olabilecek durumları teşhis etmek ve SHBG’nin ilgili bir belirteç olup olmadığını belirlemek için en iyi pozisyondadır.

Tip 2 Diyabet

SHBG Hormonu Düşüklüğü ile İlgili Koşullar43 gözlemsel çalışmanın ve 13.000’den fazla insanın meta-analizi, özellikle kadınlarda tip 2 diyabet geliştirmekten yüksek SHBG’nin koruyucu bir rolünü olmuştur. 15 çalışmanın başka bir meta-analizi, mutasyonları olan erkek ve kadınlar arasında SHBG üretiminin artmasına neden olan tip 2 diyabet insidansında azalma olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde, 2.500 kişi üzerinde yapılan iki çalışma düşük SHBG düzeyleri ile artmış tip 2 diyabet riskleri arasında bir bağlantı bulmuştur. 690 kişi üzerinde yapılan iki çalışmada, bu korelasyon sadece kadınlarda görülmüştür. SHBG, tip 2 diyabete karşı koruyucu olabilir ve tip 2 diyabetlilerde daha düşük SHBG olma eğilimi vardır.

Gestasyonel Diyabet

Düşük gebelik öncesi SHBG, 250’den fazla kadın üzerinde yapılan gözlemsel bir çalışmada gebelik sırasında diyabet gelişimi için bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır.
Obezite ve Obezite ile İlgili Durumlar
Metabolik sendrom aşağıdaki semptomlarla karakterize bir durumdur:
• Şişmanlık
• Yüksek tansiyon
• Yüksek kan şekeri seviyeleri
• Yüksek kan trigliserit seviyeleri
• Düşük kan seviyesi HDL kolesterol
52 çalışmanın meta-analizinde, metabolik sendrom hem erkeklerde hem de kadınlarda düşük SHBG düzeyleri ile ilişkili bulunmuştur. Düşük SHBG seviyelerine sahip olmak, yaklaşık 2.500 kişi üzerinde yapılan bir çalışmaya dayanarak metabolik sendrom gelişimi için önemli bir risk faktörüdür (birkaç kat artmış olasılık). Diyabetle görülen insülin direncinin tersi olan insülin duyarlılığı, 300’den fazla insan üzerinde yapılan üç çalışmada yüksek SHBG düzeyleri ile ilişkili bulunmuştur. Obezite ve metabolik sendrom, hem erkeklerde hem de kadınlarda düşük SHBG ile ilişkilendirilmiştir.

Meme Kanseri

9 çalışmanın meta-analizi düşük SHBG düzeyleri ile meme kanseri gelişme riski arasında bir bağlantı bulmuştur. Yaklaşık 3.000 kişi üzerinde yapılan iki gözlemsel çalışma aynı ilişkiyi bulmuştur.

Kalp Hastalığı

Yaklaşık 4.000 kadın üzerinde yapılan iki çalışmada, düşük SHBG düzeyleri artmış kalp hastalığı riski ile ilişkili bulunmuştur.

Yüksek Tansiyon

Yaklaşık 3.000 kişi üzerinde yapılan gözlemsel bir çalışmada, düşük SHBG yüksek tansiyon için bir risk faktörüdür, ancak bu sadece erkeklerdedir.

Polikistik Over Sendromu

PKB’li 23 kadında SHBG düzeyleri daha düşüktür.800’den fazla kadın üzerinde yapılan iki çalışma, SHBG üretiminin azalmasına neden olan bir varyasyon ile polikistik over sendromu arasında bir bağlantı bulmasına rağmen, yaklaşık 600 kadın üzerinde yapılan diğer iki çalışma da aynı ilişkiyi bulamamıştır. Dört SHBG SNP’sini (rs1779941, rs6297, rs6259 ve rs727428) inceleyen bir başka çalışmada PCOS ile bir ilişki bulunmamıştır. PKOS’lu kadınlar daha düşük SHBG’ye sahip olma eğilimindedir, ancak SHBG’deki genetik varyasyonlar PCOS ile bağlantılı değildir.

Yüksek Kortizol

Cushing sendromu anormal derecede yüksek kortizol düzeyleri olan bir durumdur. Cushing sendromu, 135 kişi üzerinde yapılan çoklu çalışmalarda SHBG düzeylerinde azalma ile ilişkilendirilmiştir.

Konjenital Adrenal Hiperplazi

Konjenital adrenal hiperplazi, vücudun yetersiz kortizol ve aşırı erkek cinsiyet hormonu seviyeleri ürettiği genetik bir hastalıktır. 240 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, konjenital adrenal hiperplazi kadınlarda daha yüksek SHBG düzeyleri ile ilişkiliydi, ancak erkeklerde değildir.

SHBG’yi Artırabilecek Faktörler

SHBG seviyelerini yükseltmek isteyen bireyler, erkek cinsiyet hormonu fazlalığı belirtileri olan kadınlar olacaktır. SHBG seviyeleri çok düşükse, hangi stratejileri uygulamak yükseltmeye yardımcı olabileceğini uzman bir doktorla görüşülmelidir. Bunlar asla doktorun önerdiği veya reçete ettiği ilaç veya tedavi yerine uygulanmamalıdır. SHBG düzeylerini artırmaya yardımcı olabilecek bazı yaşam tarzı değişiklikleri şunları içerir:

Fiziksel Egzersiz

Bir yıl boyunca orta derecede yoğun aerobik egzersiz, 100’den fazla insan üzerinde yapılan klinik bir çalışmada SHBG düzeylerini artırmıştır. Benzer şekilde, bir yıl boyunca orta ila yoğun egzersiz, 300’den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada SHBG’yi artırmış ve östradiol ve serbest östradiol düzeylerini düşürmüştür.13.000’den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışma, egzersizin daha yüksek SHBG seviyeleri ile ilişkili olduğunu buldu. Yüksek VKİ düşük SHBG düzeyleri ile ilişkilidir.

Kilo Kaybı

300’den fazla insan üzerinde yapılan çoklu denemelerde kilo kaybından sonra SHBG seviyeleri artmıştır. Daha yüksek proteinli/az yağlı bir diyetten veya daha yüksek karbonhidrat/az yağlı bir diyetten kaynaklanan kilo kaybı, 100’den fazla aşırı kilolu ve obez erkek üzerinde yapılan klinik bir çalışmada SHBG düzeylerini artırmıştır.

Kafein Alımı

Düzenli kahve alımı, 19.000 kişi üzerinde yapılan birçok çalışmada artmış kan SHBG’si ile ilişkilendirilmiştir. Farklı kafeinli içecek türleri (kahve, yeşil çay, siyah çay, oolong çayı ve kola) 50 kadında artmış SHBG düzeylerine bağlanmıştır. Bununla birlikte, 42 kişi üzerinde yapılan bir klinik çalışma karışık sonuçlar vermiştir ve kahve tüketiminin (düzenli veya kafeinsiz) SHBG düzeyleri üzerinde anlamlı etkileri bulamamıştır.

Diyet Değişiklikleri: Akdeniz Diyeti

27 obez erkek üzerinde yapılan bir çalışma, düşük yağlı, yüksek lifli bir diyetin egzersizle birlikte SHBG düzeylerini etkili bir şekilde artırdığını bulmuştur. Ayrıca, aşağıdaki yiyecek ve içecekler SHBG üretimini artırdı. Bununla birlikte, bu bulgular kesin olarak değerlendirilmeden önce ek klinik çalışmaların yapılması gerekir:
• Zeytinyağı
Badem ve ceviz
• Kahve, çay ve bitkisel çaylar
• Alkollü içecekler
• Soya (izoflavon bakımından zengin)
• Lahana, brokoli ve karnabahar

SHBG Düzeylerini Artıran İlaçlar

Oral kontraseptifler
SHBG Hormonu Düşüklüğü ile İlgili KoşullarSentetik kadın cinsiyet hormonları içerdikleri için doğum kontrol hapları SHBG seviyelerini artırabilir. Doğum kontrol haplarının farklı kombinasyonları, 91 kişi üzerinde yapılan klinik bir çalışmada, 30 mg etinilestradiol artı 2 mg dienogest’in en güçlü etkiye sahip olduğu SHBG düzeylerinde farklı derecelerde artışa neden olmuştur.
Hem trifazik doğum kontrolü (etinilestradiol ve gestoden içeren) hem de monofazik versiyon (35 mg etinilestradiol ve 250 mg norgestimate içeren) 46 kadın üzerinde yapılan klinik bir çalışmada 11 ve 21. günlerde SHBG düzeylerini % 200-240 artırmıştır. Hapsız günlerde bile SHBG düzeyleri tedaviye kıyasla yüksektir. Halen doğum kontrol hapı alan kadınlarda SHBG düzeyleri, 100’den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada hiç almamış olanlara göre 4 kat daha yüksekti. Hapın kesilmesi SHBG düzeylerini biraz düşürdü, ancak hala almamış olanlardan daha yüksektir. Oral kontraseptifler, SHBG seviyelerini önemli ölçüde artırabilen sentetik kadın seks hormonları içerir.

Aromataz blokerleri: Aromataz blokerleri risedronat (35 mg/hafta) veya letrozol (2.5 mg/gün) ile tedavi, 100’den fazla erkek ve kadın üzerinde yapılan iki klinik çalışmada SHBG düzeylerini arttırmıştır.
Nöbet önleyici ilaçlar: Anti-nöbet ilacı ile tedavi edilen epileptik hastalarda SHBG düzeyleri çeşitli çalışmalarda artmıştır:
• Karbamazepin
• Fenitoin
• Valproat
• Fenobarbiton (fenobarbital)
Seçici östrojen reseptör modülatörleri: Aşağıdaki seçici östrojen reseptör modülatörleri klinik çalışmalarda SHBG seviyelerini arttırmıştır:
• Tamoksifen (meme kanseri ilacı)
• Raloksifen (osteoporoz ve meme kanseri ilacı)
• Bazedoxifene (osteoporoz ilacı)
• Klomifen (kadınlarda infertilite ilaçları)
• Ospemifen (kadınlarda ağrılı cinsel ilişki için ilaç)
• Toremifen (meme kanseri ilacı)
Metformin: Bazı klinik çalışmalar metforminin (tip 2 diyabet ilacı) SHBG düzeylerini arttırdığını bulmuştur.
Bazı antipsikotikler: Geleneksel antipsikotik ilaçlarla (haloperidol, klorpromazin ile haloperidol veya klorpromazin) tedavi sonrası SHBG düzeyleri, geleneksel antipsikotiklerle olanzapin ile değil, ikinci kişi antipsikotiklerle alındığında bile olanzapin ile yapılan klinik bir çalışmada artırılmıştır. Bazı farmasötik ilaçlar SHBG’yi artırabilir. Bu yüzden doktorun vermediği reçetesiz herhangi bir ilaç alınmaması tavsiye edilir
Seks hormonu bağlayıcı globulin vücuttaki birçok hormon yolundan etkilenebilir. Buna karşılık, SHBG seviyeleri testosteron ve östrojen gibi seks hormonlarının biyo yararlanımını etkilemektedir. Laboratuvar değerlerinizi kontrol etmek doktorunuzun bazı ciddi hastalıkları dışlamasına yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda onlara hormon sağlığının daha büyük bir resmini verebilir.
Çeşitli hormonal bozuklukların, genetik mutasyonların ve karaciğer koşullarının SHBG’nin azalmasına neden olduğuna inanılmaktadır. Düşük SHBG metabolik hastalıklar (diyabet gibi), meme kanseri, kalp hastalığı ve PCOS ile bağlantılıdır. Fiziksel egzersiz, kafein, kilo kaybı, bazı diyet değişiklikleri ve bazı farmasötik ilaçlar SHBG’yi artırabilir.

Kaynakça:
https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?ContentTypeID=167&ContentID=shbg_blood
https://helloclue.com/articles/cycle-a-z/sex-hormone-binding-globulin-shbg-101

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku