Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

SRC Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

0 294

SRC Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?Ehliyet bir aracın yasal olarak kullanılabilmesi için aracı kullananca sahip olunması gereken en önemli belgelerin başında gelir. Söz konusu bu belge kişiye sahip olduğu haklar sınırları dahilinde, motorlu araç kullanma yetkisi verir. Bu yetki her ülkenin kendi yasaları içinde belirli bir kurala bağlanmış ve bu kural doğrultusunda hak sahiplerine bizzat devlet güvencesi ile verilmiştir.

Öncelikle bilinmesi gereken en temel husus, bir kimsenin ehliyet sahibi olması, doğrudan her türlü araca kullanabilmesi anlamına gelmez. Başka bir ifadeyle bir kimse sahip olduğu ehliyetin ona verdiği haklar çerçevesinde araç kullanabilme yetisine sahiptir. Bu da söz konusu ehliyet hamiline, ehliyetin kısıtlamalarına riayet etmesi görevini yükler. Ülkemiz ele alınırsa ki aslında dünyanın birçok ülkesinde de bu durum aynıdır. En çok B kategorisinde ehliyet düzenlenmiştir. B kategorisi, kişiye temel olarak binek vasıtaların kullanımı alanında yetki verir. Başka bir değişle, B kategorisi ağır vasıta ya da otobüs sınıfına giren araçların kullanılmasına cevaz vermez. Bu yüzden eğer ağır vasıta ya da otobüs ya da kullanmak niyeti ile satın aldığınız iş makinesi sınıfına giren bir ehliyete sahip olmanız yasalar tarafından size zorunlu kılınmış bir prosedürdür. Buna riayet etmek sizin yasal olarak korunmanıza yardımcı olacaktır. Aksi bir tutumda ise cezai bir yaptırımla karşılaşmanız kuvvetle muhtemeldir.

Peki her ehliyet sahibi, her aracı kullanabilir mi? Aslında bu sorunun cevabı çok acık ve kesin bir şekilde yasal olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda, bir kimse eğer ticari niteliği yoksa, sahip olduğu normal ehliyeti ile, her türlü aracı kullanabilir. Burada her türlü araçtan kasıt kategorisel olmayıp, tamamen ticari ya da hususi olmasıyla alakalıdır. Eğer bir kimse ticari bir niteliği olan araç kullanma niyetinde ise bu durumda SRC Belgesi alması kanuni olarak zorunludur. SRC Belgesi, normal yollarla alınan ehliyete ek olarak kişinin ticari nitelikle olan araçları kullanabilmesi için düzenlenmiş bir kamusal uygulamadır. SRC Belgesi almak için öncelikle, kişinin sahip olduğu şartlara bakması gerekir. Bu anlamda eğer kişi 2003 yılı öncesi bir tarihte sürücü belgesi almış ise bu durumda SRC Belgesi alması son derece kolaydır. Bu kategoride olan şahıslar, herhangi bir sınava girmeksizin doğrudan yapacakları bir başvuru ile beraber SRC Belgelerine kavuşabilmektedirler. Ancak 2003 Şubat ayı sonrasında ehliyet almış olan vatandaşlar ise, belirli bir yazılı sınava katılıp bu sınavda başarılı olmaları halinde SRC Belgesi alabilmektedirler. Bunun için sınav prosedürü ve de konuları hakkında yeterli bilgi sahibi olunması sürecin uzamaması açısından kilit bir rol oynar.

SRC Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?Her üç ayda bir SRC Belgesi sınavı düzenlenir. Bu sınavda başarılı olan adaylara SRC Belgesi düzenlenir ve de bu sayede ticari araç kullanmalarının önü açılır. SRC Belgesi başvurusu yapmadan önce öncelikle herhangi bir eğitime tabi tutulma durumunuz olup olmadığı konusunda emin olmalısınız. Sonraki süreç ise çok daha kolaydır. Öncelikle yeterlilik belgesi kapsamında başvuru yapılabilmesi için, nüfus cüzdanı fotokopisi, ehliyet fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafa ihtiyacınız var. Ayrıca başvuru sırasında kişinin bir de yaş sınırı vardır ki bu yasalarda 63 olarak belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle eğer ehliyet sahibi şahıs SRC Belgesi almak istiyorsa ve 63 yaşında ise bu durumda belge alamayacaktır.

Kaynakça:
http://www.srcbelgesi.org

Yazar:Emir Karasu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.