Mükemmel düzgünlükte bir büyük patlama kabul edilemez. Dalgalanmalar büyük patlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Yoğunluk dalgalanmaları kozmik zamanın eşiğinde yaratılmışlardır. Aradan geçen milyarlarca yılda modern evrenin yapısına yol Yazının Devamı

Kozmologlar, evrene bakış açılarını asırlar boyunca evrenin temel doğasına kabul ettirmeye çalıştılar, çağdaş astronomlar da bu konuda bir istisna değil. Yirminci yüzyılda galaksi dışı evren keşfedilmeye başlandığında Yazının Devamı

Mistisizm, Yunanca 'gözlerini kapamak' anlamındaki 'myein' teriminden türemiş olup, mantık veya akıl yolu ile erişilemeyen ilahi veya doğaüstü durumları sezgi yolu ile arama şeklinde tanımlanabilir. Mistisizm'in kaynağı Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar