Günlük yaşantımızda çok duymadığımız fakat nadiren de olsa denk geldiğimiz, daha çok ticaretle uğraşanların bildiği bir sözcüktür antrepo deyimi. Antrepo sözcüğünün kökenini araştırdığımızda sözcüğün Fransızca kaynaklara dayanmakta Yazının Devamı

EFTA, II. Dünya Savaşı sonrasında vücut bulan Avrupa Birliği'ne karşı kurulmuş bir ortaklık anlaşmasıdır. Türkçeye çevirdiğimiz vakit, ''Avrupa Serbest Ticaret Birliği'' anlamına gelen EFTA, Birleşik Krallık önderliğinde Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar