Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Vis Adası Nasıl Bir Yerdir?

0 76

Hırvatistan‘ın Adriyatik adaları arasında olan Vis adası, açık denizdeki stratejik konumu nedeniyle uzun yıllar boyunca askeri bölge olarak hizmet vermiş ve uzun yıllar boyunca turizmin gelişmesiyle bakir Vis Adası Nasıl Bir Yerdir?kalmıştır. Hırvatistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana ada yavaş yavaş dış dünyaya açılmaya başlamış, kendine özgü geleneklerini, tarihini, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini dış dünyaya sunmuş ve yavaş yavaş Hırvatistan’ın en popüler turistik yerlerinden biri haline gelmiştir. Vis adasının uzun ve çalkantılı tarihi boyunca, adanın sakinlerinin birçoğu daha iyi bir yaşam arayışıyla adayı terk etmiş, çoğunlukla okyanusu aşarak Amerika ve Avustralya‘ya gitmiş, bilgi ve becerilerini de yanlarına alarak bu gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmuşlardır. Bugün, dünyanın dört bir yanından onların torunlarının birçoğu atalarının adasını ziyarete geliyor ve atalarının Vis adasını neden terk ettiklerini merak ederek anavatanlarının güzelliği ve kültürel mirası karşısında hayrete düşüyorlar. Bunun birçok nedeni var, ancak en yaygın olanları ekonomik nedenlerdir. Geçmişte Vis adası sakinlerinin geçim kaynağı esas olarak tarım ve balıkçılığa bağlıydı ve kötü hava koşulları veya salgın hastalıklar nedeniyle mevsimsel üretim eksiklikleri Vis adası nüfusu için büyük ekonomik zorluklar yaratır ve onları adayı terk etmeye zorladı. Günümüzde bu eğilim değişmiş ve birçok yabancı bir daha ayrılmamak üzere Vis adasına gelerek bu güzel Hırvat adasını kendi evleri haline getirmiştir.

Vis adası 90.30 km2’lik yüzölçümüyle Hırvatistan’ın en çıkıntılı adasıdır. Daha küçük ada ve adacıklardan oluşan bir takımada ile çevrilidir: Ravnik, Budikovac, Bisevo, Svetac, Jabuka, Brusnik ve Palagruza. Doğudaki en yakın ada Hırvatistan’ın en yeşil adası olan Korcula adasıdır. Vis ve Korcula komşu adalar olmasına rağmen, aralarında doğrudan feribot veya katamaran bağlantısı yoktur, ancak arabası olmayanlar için tekne transferi organize etmek mümkündür. Daha güneydoğuda, bugün bir doğa parkı olan Lastovo adasının takımadaları yer almaktadır. Hvar kanalı onu Hvar adasından, Bisevo kanalı ise Bisevo adasından ayırmaktadır. İtalya kıyılarından yaklaşık 60 mil uzaklıktadır. Ada boyunca uzanan üç dağ vardır ve bu dağların arasında karstik alanlar bulunur.

Hum en yüksek rakıma (587 m), Sveti Duh (563 m) ve Mali Hum (514 m) sahiptir. Yerli halk tarım, balıkçılık ve turizmle uğraşır. Adanın kıyıları eğimli ve ayrıktır. Adanın batısında Komiza körfezi ve kuzeyinde Vis limanı yer alır, bunlar aynı zamanda adanın en önemli ve en büyük iki yerleşim yeri ve şehir merkezidir ve adayı boydan boya geçen düzenli bir otobüs bağlantısı ile birbirine bağlıdır. Vis adasının kıyısı boyunca, adanın güneydoğu kıyısında yer alan Milna ve Rukavac olmak üzere en büyük ikisi, Vis Adası Nasıl Bir Yerdir?apartmanlarda ve tatil evlerinde özel konaklama imkanı sunan modern evlerin bulunduğu çok sayıda küçük koy ve körfez vardır.

M.Ö. 3000 yılında Vis’e yerleşen ilk insanlar Akdeniz kökenliydi. M.Ö. 2000 yılında, M.Ö. beşinci ve altıncı yüzyılda kendi hükümetlerini kuran İliryalılar tarafından bir kenara itildiler. M.Ö. yaklaşık 397 yılında Yaşlı Dimitrij’in Siraküza tiranı Vis’te kolonisini kurdu ve yerleşimciler Korcula adasındaki Lumbarda, Trogir (Tragurion) ve Stobrec’te (Epetion) alt kolonilerini kurarak nüfuzlarını orta Dalmaçya adalarına ve kıyılarına doğru genişlettiler. M.Ö. 219 yılında Romalılar tarafından yenilgiye uğratılan İlirya kralı I. Agron ve kraliçe Teuta, Vis’in (İsa) otoritesini tehdit etmiştir. O zamandan beri İsa Roma’nın otoritesini kabul etmiştir. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra (476 yılı), Vis bir zamanlar Gotların ve daha sonra Bizanslıların otoritesini kabul etti. Hırvatlar yedinci yüzyılda Vis’e yerleşmeye başlamıştır. Vis, Venedikliler tarafından işgal edilip tahrip edildi ve 1420’den itibaren Venedik otoritesi altına girdi. 1797’de Campoformio’da yapılan barışla Venedik burayı Avusturya‘ya devretti ve 1805’te Požun’da yapılan barıştan sonra burayı tahkim eden Fransızların eline geçti. Mart 1811’de İngiliz filosu Fransız-İtalyan filosunu ağır bir yenilgiye uğratır ve Vis’i işgal eder.

Viyana Kongresi’nin 1814 tarihli düzenlemelerine göre, İtalyanlar tarafından işgal edildiği 1918 yılına kadar Avusturya’ya iade edilmiştir. 1921 yılında Rapal Anlaşması ile Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı’na ait olmuştur. 1941’de İtalyanlar tarafından işgal edildi ve 1943’te İtalya’nın teslim olmasına kadar İtalyanların yönetiminde kaldı. Bundan sonra sosyalist Yugoslavya’daki Partizan ordusunun askeri deniz üssü haline gelen Vis, stratejik konumu nedeniyle yabancılara kapatıldı (bu düzenleme 1989’da sona erdirildi) ve adanın tamamı büyük bir askeri kaleye dönüştürüldü. Ancak bu izolasyon, Vis adası sakinleri için ne kadar zor olsa da, Hırvatistan bağımsızlığını kazandığında Vis’i tüm Akdeniz’in gözde destinasyonları arasına yerleştirdi. Güzel plajları, korunmuş doğası, ekolojik tarımı ve korunmuş geleneksel mimarisi bu eşsiz Hırvat adasının benzersiz avantajlarıdır.

Vis KasabasıVis Adası Nasıl Bir Yerdir?

Vis her zaman balıkçıların ve bağcıların adası olmuştur. Vis adasındaki Komiza, Adriyatik’te balıkçılığın beşiği olarak kabul edilir ve geçmişte Komiza balıkçıları tüm Akdeniz limanlarında kendi alanlarında uzman olarak tanınırlardı. Bugün Komiza’daki Balıkçılık Müzesi, Vis balıkçılarının ünlü tarihini gözler önüne sermektedir. Dalmaçya ve Hırvatistan’da ilk üzüm asmasının antik Yunanlılar tarafından dikildiği ve bunun bir Vis tarlasına ekildiği söylenmektedir. Yunan yazar Agatarhid, Vis şarabının diğerlerine kıyasla daha iyi olduğunu söylemiştir. En ünlü otantik beyaz şarap kesinlikle adadaki sayısız restoran ve mahzende deneyebileceğiniz ünlü Vis Vugava’dır.

Bu eşsiz tarihi, kültürel ve doğal mirasa güzel kristal berraklığında denizi, çarpıcı gizli plajları, koyları ve adaları, benzersiz ve neredeyse yok olmuş otantik Akdeniz ortamını ve yaşam tarzını denemek isteyen ziyaretçiler için favori turistik yer olduğu açıktır.

Kaynakça:
National Geoghraphic

Yazar: Tuncay Bayraktar

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.