Kırgızistan

Okuma Süresi: 2 Dakika  | Yazdır

kirgizistan

Komşuları
•    Orta Asya ülkeleri içinde yüzölçümü açısından en küçük olan ülkedir.
•    Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin’le komşudur.

Yeryüzü Şekilleri
•    Deniz ve okyanuslara uzak, yüksek ve dağlık bir ülkedir.
•    En yüksek yerini Tanrı Dağları oluşturur.
•    Fergana vadisi, Çu ve Talaş vadileri önemli düzlükleridir.
•    Akarsu bakımından zengin olup akış hızları yüksek olmasından dolayı enerji potansiyelleri fazladır. Bu akarsuların çoğunda baraj bulunur ve elektrik üretilir.
•    3000 civarında irili ufaklı göl vardır. Dünya’nın 2. büyük kaldera gölü olan Issık gölü bu ülke sınırları içerisindedir.

İklim ve Bitki Örtüsü
•    Kurak ve soğuk karasal iklim hakimdir.
•    Yağış miktarı Tanrı dağlarında artar.
•    Toprakların büyük bir bölümü dağ çayırları ile kaplıdır.

Nüfus ve Yerleşme
•    Nüfusun çoğunluğu Fergana Vadisi ve başkent Bişkek çevresinde toplanmıştır.
•    Önemli şehirleri Oş, Karakol, Celalabad’dır.
•    Türk Cumhuriyetleri içinde Kazakistan’dan sonra en çok Rus nüfusun bulunduğu ülkedir.

Ekonomik Etkinlikleri
•    Tarım alanları dardır. Başlıca ürünleri tahıl, şekerpancarı, haşhaş, pamuk, tütündür.
•    Tarım gelirlerinin ülke ekonomisine katkısı %40 civarındadır.
•    En önemli yeraltı kaynağı kömür, demir, bakır, çinko ve civadır.
•    Ağır sanayi kolları gelişme göstermiştir.
•    Orta Asya’nın en büyük ipek koza işleme fabrikasına sahiptir.
•    Turizm ekonomisinde önemlidir.
•    Kış sporları, sağlık, kültür, dağcılık turizmi gelişmiştir. Issık Gölü’nün turizmde önemli bir yeri vardır.

Türkiye ile İlişkileri

•    İki ülke arasında kültürel, siyasi, ekonomik alanlarda iş birliği yapılmaktadır.
•    Çok sayıda Türk firması Kırgızistan’da faaliyet göstermektedir.
•    Türkiye’ye pamuk, ham deri ve yün satar.
•    Türkiye’den inşaat malzemeleri, zeytinyağı,makine ve tekstil ürünleri alır.