din Etiket:

Cin Ne Demektir ? İslam Dinine Göre Cin Gerçekten Var Mı ?

Cin, cinan, cinnet, Cennet, cenin ve cenan gibi C (Cim) ile N (Nun) harflerinden oluşan kelimeler, örtülü demektir. Bunun gibi Cennet de kokular, meyveler ve çiçekler ile örtülü olduğu için, bu ad verilmiştir. Delilere mecnun da denilmesi, bunların aklının örtülü olmasından dolayıdır. Geceye cünn-i leyl de denir. Çünkü gecedeki karanlık, gün ışığını ...Devamı

Din Felsefesi Nedir ? Din Felsefesinin Temel Sorunları Nelerdir ?

Din felsefesi, dini, dinin temellerini ve dinle ilgili pek çok konuyu ele alan bir disiplindir. İlkel toplumlardan günümüze baktığımızda din başta politeizm (çoktanrıcılık) olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta felsefe tarihinde Antik Yunan’ın çok tanrıcılık özelliği felsefenin ortaya çıkmasında bir etken olarak görülmektedir. Din dogmatiktir. Fakat din felsefesi dogmatik değildir. Tüm dinlere eşit olarak ...Devamı

Dua Ne Demektir? Her Dua Kabul Olur mu?

Dua, istemek demektir. Karnı aç olan bir kimsenin, iştahlı olduğu bir anda yemek istemesi gibidir. Duanın, İslamiyet’teki anlamı ise Allah’tan bir şey istemek anlamına gelir. Dua iki çeşittir: 1- Lafzi (sözlü) dua, 2– Fiili dua. Lafzi (sözlü) dua, Allah’tan söz ile bir şey istemektir. Söz ile yapılan duanın kabul edilmesi için bazı ...Devamı

Tasavvuf Nedir,Ne Değildir?

Tasavvuf ile ilgili tartışmalar sık sık gündeme geliyor. Tasavvuf’un Asr-ı saadet’te olmadığını, dinde bid’at olduğunu yani sonradan ortaya çıktığını, hatta daha da ileri giderek Budizm ve Kabala gibi batıl inançların etkisinde ortaya çıktığını iddia edenler oluyor. Hiç çekinmeden Tasavvuf büyüklerine, İslam âlimlerine dil uzatılıyor. Peki Tasavvuf’un kaynağı nedir, ne zaman ve nasıl ...Devamı

İbn Rüşd Kimdir?

Hayatı Tam adı Ebu’l- Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Ahmed b. Rüşd el- Kurtubî’dir.Seçkin bir ailenin çocuğu olarak h.520/m.1126 yılında İspanya’nın Kurtuba şehrinde doğdu.Kendisi gibi babası ve dedesi de kadı olan İbn Rüşd’ün, dedesiyle karıştırılmaması için ”İbn Rüşd el- Hafîd” denmiştir. İlim hayatına, dedesi ve babasının konumları dolayısıyla ...Devamı

Aziz Augustinius Kimdir?

Augustinius, M.S. 354 Roma İmparatorluğu sınırları içersinde dünyaya gelmiştir. Hıristiyanlığın hızla yayılmasının sırrı ortaçağda kilisenin tek otorite olmasına bağlıydı. Kilise ekonomik gücünü artırdıkça siyasi gücünü de artırıyordu. Zaten kilise ile kralın çatışması da bu şekilde ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlığın din iken ilke olmasına Aziz Augustinius yol açmıştır. Augustinius, felsefeci olarak bilinse de aynı ...Devamı

Thomas More Kimdir?

Thomas More, O hem Britanyalı bir hukukçu hem de din eğitimi almış engin bilgilere sahip bir kişi olarak tanımlanır. Thomas More’un reformist olduğunu söylemek aslında pek mümkün değildir. Bunun nedeni Katolik kilisesine çok bağlı biri olarak bilinmesidir. Ancak 8. Henry tarafından kafası kesilerek idam edilişi Katolik kilisesine karşı cephe arayışını beraberinde getirmiştir. ...Devamı

Sabır Etmek Nedir?

Sabır; hayatın bizlere getirdiği acı, keder, yokluk, yoksulluk, felaket, ölüm, katliam, soykırım, zorbalık ve zalimler karşısında metanetini bozmadan, cesaretini yitirmeden, hiç bir şekilde ezilmişlik ve yılgınlık göstermeden, bağırmadan, çağırmadan, ağlamadan, dövünmeden dimdik ayakta durmak, gelen her türlü belaları sessizce hazmederek dosta güven, düşmana korku vererek kendisiyle aynı acıyı yaşayanlara da bir dayanak ...Devamı