Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Bir Müzik Aleti Çalmanın Beyne Faydaları

0 515

Bulmaca çözmek, hafıza ve zeka oyunları gibi aktiviteler beyni geliştirmek için son yıllarda popülerlik kazandı. Bilimsel çalışmalar gösterdi ki bunlara ek olarak bir müzik aleti çalmak da beyni geliştiren aktiviteler arasında. Bilim insanları, bir müzik aleti çalmanın beynin yapısı ve işlevi üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu bulguladı. Ayrıca bu aktivite, uzun süreli hafızayı geliştirebilir. Müzik eğitimine genç yaşta başlandığında beyin gelişiminin daha iyi olmasını sağlayabilir. Montreal Üniversitesi’ nde yapılan çalışmaya göre, müzisyenler mental olarak daha uyanık olma eğilimindedirler. Temel algı süreçleri üzerinde müziğin etkisini keşfettikçe, uyaranlara yavaş reaksiyon gösteren kişilere daha fazla müzik eğitimi verilebilir. Örneğin yaşlanan insanların uyaranlara karşı reaksiyon süreleri yavaşlar. Fakat bir müzik aleti çalmak hızını arttırır ve müzik eğitimi bu kişiler için faydalı olabilir.Bir Müzik Aleti Çalmanın Beyne Faydaları

Daha önce yapılan çalışmalarda, müzisyenlerin daha hızlı işitsel ve dokunma tepki süreleri olduğu bulundu. Ayrıca bu kişiler birden fazla algının (dokunma, görme, duyma) aynı anda fonksiyon görmesi konusunda da daha başarılıdırlar. Duygusal bağlantıların da eşlik etmesiyle birlikte müzik, beyni güçlü bir biçimde uyarır.

Akıl oyunlarından farklı olarak bir enstrüman çalmak, güçlü ve zengin bir tecrübedir. Çünkü vücut hareketleriyle birlikte görme, işitme ve dokunma duyularını da işlem görmeye başlar. Bu da beyinde uzun süreli değişimlerle sonuçlanır. Elde edilen beyin gelişimi iş dünyası için de faydalı olabilir.

Beyindeki Değişiklikler

Bir Müzik Aleti Çalmanın Beyne Faydaları

Beyin taramaları; müzisyen olan ve olmayan kişiler arasında beyin yapısındaki farklılıkları tanımlayabildi. Taramaların sonucunda, çok fazla miktarda sinirden oluşan ve beynin sağ ve sol bölgelerini birbirine bağlayan korpus kallosumun müzisyenlerde daha büyük olduğu görüldü. Ayrıca, hareket, duyma ve görsel yetilerle ilişkili kısımlar, profesyonel olarak klavye çalanlarda daha büyüktü.

Başlangıçta bu çalışmalar, bu farklılıkların müzik eğitiminden dolayı mı yoksa müzisyen olmaya eğilimi arttıran anatomik farklılıklardan mı kaynaklandığını tespit edemediler. En sonunda 14 ay boyunca müzik eğitimi alan çocukların daha yapısal ve işlevsel beyin değişimlerine sahip olduğunu gösterdi.

Bu çalışmalar müzik aleti çalmayı öğrenmenin, çeşitli beyin bölgelerinde gri madde miktarını arttırdığını ve beyin bölgeleri arasında uzun vadeli bağlantıları güçlendirdiğini gösterdi. Yapılan ek çalışmalar müzik eğitiminin sözel hafızayı, uzamsal akıl yürütmeyi ve okur yazarlığı arttırabildiğini gösterdi.

Müzisyenler İçin Uzun Vadeli Faydalar

Bir Müzik Aleti Çalmanın Beyne Faydaları

Beyin tarama çalışmaları, müzisyenlerin beynindeki anatomik değişikliklerin, müzik eğitimi başladığı sıradaki yaşla ilişkili olduğunu buldu. Ne kadar genç yaşta müzik eğitimi alınırsa beyinde o kadar fazla köklü değişiklik meydana gelir.

İlginçtir ki kısa süreli müzik eğitimlerinin de uzun süreli faydaları olabiliyor. 2013’ te yapılan bir çalışmada orta dereceli müzik eğitiminin, konuşma seslerinin beyinde daha hızlı işlenmesi yeteneğini kazandırdığını gösterdi. Buna ek olarak müzisyenler, işitme duyusunda yaşla ilişkili azalmaya karşı direnç geliştirirler.

Araştırmacılar ayrıca müzik aleti çalmanın disleksi hastası çocuklarda konuşmanın işlenmesine ve öğrenilmesine yardım ettiğine inanırlar. Böylece, çocukken müzik aleti çalmayı öğrenmek demans (bunama) riskine karşı korur.

Sonuç olarak müzik beyne diğer uyaranlardan daha hızlı ve fazla erişebilir. Beyinde gelişimi teşvik eden güçlü bir bilişsel uyarandır. Elde edilen bilimsel kanıtlar, müzik eğitiminin hafızayı arttırdığını ve sözel yetenekleri sağlamlaştırdığını gösteriyor.

Müzik Aleti Çalmayı Öğrenmenin Beyine Diğer Faydaları

1) Diğer kişilerle sosyal bağlantıları güçlendirir. Örneğin bir müzik grubu kayıt yaparken başka kişilerle temasa geçer, koordine olur ve yardımlaşır. İnsanlarla bu şekilde etkileşime girmek sosyal yetenekleri güçlendirir.

2) Hafıza ve okuma yeteneklerini güçlendirir. Northwestern Üniversitesi’ndeki İşitsel Sinirbilim Laboratuvarı bunun müzik sayesinde kazanıldığını belirtir. Çünkü okuma yaygın sinirsel ve bilişsel mekanizmalar aracılığıyla yapılır.

3) Müzik çalmak kişiyi mutlu eder. McMaster Üniversitesi, interaktif müzik sınıflarına konulan bebeklerin daha iyi erken iletişim yetenekleri gösterdiğini keşfetti ayrıca bebekler daha fazla gülümsediler.

4) Müzisyenler birçok şeyi aynı anda algılayabilirler. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi müzik yapmak, çok sayıda uyaranı aynı anda algılamak için kişiyi zorlar. Bu sayede kişiler üst düzey çoklu algılama yeteneği kazanırlar.

5) Müzik beyindeki kan akışını arttırır. Çalışmalar kısa süreli müzik eğitiminin, beynin sol yarım küresindeki kan akışını hızlandırdığını göstermiştir. Beyin aktiviteleri için çok sayıda enerjiye ihtiyaç duyulduğu için kan akışı faydalı bir durumdur.

6) Müzik beynin yenilenmesine yardım eder. Müzikle ilgilenen felç hastalarında, hareketlerin kontrolü gün geçtikçe daha iyi oldu.

7) Müzik stresi ve depresyonu azaltır. Kanser hastalarında yapılan bir çalışmada, müzik çalmanın ve dinlemenin kaygı bozukluğunu azalttığını buldular. Başka bir çalışma müzik terapisinin, depresyon ve kaygı bozukluğu riskini düşürdüğünü oraya çıkarttı.

8) Müzik eğitimi beynin yürütme işlevlerini güçlendirir. Yürütme işlevi; bilgiyi işleme, geri çağırma, davranış kontrolü ve problem çözme gibi kritik işlevlerle ilişkilidir. Müzik eğimi hem yetişkinlerde hem çocuklarda yürütme işlevlerini sağlamlaştırır.

Kaynakça:

https://www.inc.com/john-rampton/the-benefits-of-playing-music-help-your-brain-more.html

Yazar: Ayça Olcay

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.