Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Borderline Kişilik Bozukluğu ile Bipolar Arasındaki Fark Nedir?

0 721

Kişiler bazen sınırda olan kişilik bozukluğu ile bipolar bozukluğu karıştırır, çünkü yoğun duygusal tepkiler, depresyon ve dürtüsel davranış gibi benzer semptomlara sahip olabilirler. Ancak sınırda kişilik bozukluğu (BPD) ve bipolar bozukluk, farklı semptom ve tedavi seçenekleriyle birlikte iki ayrı durumdur. Aşağıda her bir durumun semptomları ve en yaygın tedavi seçenekleri dâhil olmak üzere BPD ile bipolar bozukluk arasındaki ana farklar bulunmaktadır.

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu vs. Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk ve BPD’nin benzer semptomları vardır. BPD, kişilerin kendilerini koşulsuz olarak diğer kişilerden farklı hissetmelerini, düşünmelerini, ilişki kurmalarını ve davranmalarını sağlayan bir kişilik bozukluğu türüdür. Bipolar bozukluk, ciddi duygu durum değişikliklerine neden olabilecek bir hastalık kategorisi olan bir tür duygu durum bozukluğudur. BPD’li kişiler sürekli değişen imaj, ruh hali ve davranış döngüsü yaşarlar. Bu kalıplar tipik olarak, bir kişinin yaşamını, ilişkilerini anlama ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini etkileyen sorunlara neden olur. Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne göre, ABD‘deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 1,4’ü BPD’ye sahiptir. Bipolar bozukluk, bir kişinin ruh halini, enerjisini, düşüncelerini, aktivite seviyelerini ve günlerce aylarca sürebilen döngülerde işlevselliğini etkiler. BPD’den daha yaygındır ve ABD’deki nüfusun yaklaşık yüzde 2,6’sını etkilemektedir.

BPD Belirtileri

BPD’li kişiler kendi imajlarında, ruh hallerinde ve davranışlarında kararsızlık yaşarlar. Bu belirtiler kişilerarası ilişkiler de itici eylemlere ve sorunlara yol açabilir. BPD’nin belirtileri aşağıdaki gibidir:
• Birinin dünyadaki rolü hakkındaki belirsizlik
• Sık sık değişen ilgi alanları ve değerler
• Olayları hem iyi hem de kötü olarak görme eğilimi
• Başkaları hakkındaki düşünceleri hızla değiştirmek, örneğin birini bir gün arkadaş olarak algılamak, ertesi gün bir düşman olarak algılamak
• Yakınlık ve nefret ve öfke ile aşk arasında değişen duyguları olan aile ve arkadaşlar ile dengesiz, yoğun bir ilişki modeli
• Kararsız, çarpık kendi imajı veya benlik duygusu
• Hayali veya gerçek bir terk edilme kaynağından kaçınma girişimleri, örneğin, birileriyle olan iletişimi, ilişkileri koparmayı kestirmeden durdurma
• Kesme, yakma veya doz aşımı gibi kendine zarar verme davranışları
• Bazen mantıksız bir korkusundan dolayı başkalarına güvenme zorluğu,
• Gerçek dışı hissetmek, kişinin vücudundan kesilme hissine sahip olmak ve kendini vücudun dışından görmek gibi ayrışma duyguları
• Yinelenen intihar düşünceleri
• Güvensiz seks, uyuşturucu kullanımı, dikkatsiz sürüş ve harcama masrafları gibi dürtüsel veya umarsız davranışlar
• Yoğun depresyon, öfke ve anksiyete atakları
• Kronik boşluk hissi
• Yalnız olma korkusu
BPD’si olan herkes bu semptomların hepsini yaşamaz. Bazı kişiler sadece birkaç ufak semptomlara sahip olabilirken, diğerleri şiddetli ve sık semptomlar yaşarlar. Stresli veya duygusal olaylar BPD’nin bazı semptomlarını tetikleyebilir. Diğer kişilere göre, bu olaylar ürettikleri cevaba göre önemsiz veya orantısız görünebilir.

Bipolar Belirtileri

Borderline Kişilik Bozukluğu ile Bipolar Arasındaki Fark Nedir?Bipolar bozukluğu olan kişiler aşırı duygu durum dalgalanmaları yaşayabilir. Birçok durumda, kişiler istikrarlı bir ruh hali ile yüksek (manias) ve düşük (depresyon) arasında geçiş yaparlar. En sık görülen mani semptomlarından bazıları aşağıdaki gibidir:
• Aşırı yüksek ruh hali
• Uyku ihtiyacında azalma
• Abartılı bir güven ve iyimserlik duygusu
• Hızlı konuşma, düşünceler veya her ikisi de
• Dikkatsiz ya da itici davranış
• Görkemli fikirler
• Şişirilmiş öz önem duygusu
• Sinirlilik veya saldırganlık
• Yanlış karar
• Ağır vakalarda halüsinasyonlar ve sanrılar,
Bipolar depresyonun belirtileri ise aşağıdaki gibidir:
• Sürekli yorgunluk
• Değersizlik ve suçluluk duygusu
• Konsantre olamamak ya da basit kararlar verememek
• Açıklanamayan ağrılar
• Uzun süreli üzüntü dönemleri
• Açıklanamayan ağlamalar
• Uyku düzeninde ve iştahta önemli değişiklikler
• Sinirlilik, öfke ve ajitasyon
• İlgisizlik ve karamsarlık
• Aşırı kaygı veya endişe
• Eski ilgilendiklerinden zevk alamamak
• Sosyal geri çekilme
• İntihar ve ölüm düşünceleri
Bipolar olan herkes depresyona girmez. Aslında, bir manik atak yaşamak bir bipolar I bozukluk teşhisi için tek gereksinimdir. Bipolar II olan kişiler depresif atak semptomlarını yaşayabilir, ancak daha az şiddetli bir mani şekli olan hipomaniye sahiptir. Manik ataklar genellikle en az 7 gün sürer ve bazen hastaneye yatış gerekecek kadar şiddetli olabilir ve depresif dönemler genellikle en az 2 hafta sürer. Bazı kişiler hızlı bipolar bozukluğa sahiptir ve bir yıl içinde dört veya daha fazla ruh hali dönemi yaşarlar.

Teşhis

BPD’li kişiler başkalarıyla yoğun ilişkiler kurabilir. Bir bipolar veya BPD’yi teşhis etmek için, zihinsel sağlık uzmanı, bireye ciddiyetleri ve süreleri dahil olmak üzere semptomları hakkında sorular sorar. Ayrıca, kişinin ailesinin tıbbi geçmişi hakkında, özellikle akrabalarından birinin akıl hastalığı olup olmadığını da sorar. Semptomlar ve semptom geçmişi hakkında bilgi edinmek için anketler kullanabilirler. Bipolar I teşhisi, birisinin en az 7 gün süren veya hastanede kalması gereken en az bir klasik mani atak geçirmesini gerektirir.
Borderline Kişilik Bozukluğu ile Bipolar Arasındaki Fark Nedir?Büyük bir depresif atak ve bir hipomani atak geçiren kişiler, bipolar II tanısı alabilirler. BPD’yi bipolar bozukluktan ayırt etmenin zor olduğu durumlarda, doktor aralarında farklılaşmaya yardımcı olmak için spesifik semptomlara odaklanabilir. Bu semptomlar aşağıdaki gibidir:
Uyku: Bipolar olan kişiler, mani ve depresyon dönemlerinde son derece rahatsız uyku döngülerine sahip olma eğilimindedir. BPD’li kişiler düzenli bir uyku döngüsüne sahip olabilir.
Kendi kendine zarar verme: Bazı tahminlere göre, BPD’li kişilerin yüzde 75’i kendine zarar vermiştir. Kendine zarar vermeyi duygusal bir düzenleme aracı, dengesiz veya yoğun duyguları kontrol etmenin bir yolu olarak görebilirler. Her ne kadar bipolar bozukluğu olan kişiler de kendine zarar verme BPH’li olanlardan daha az yaygın olsa da, intihar girişimi oranı yüksektir.
Kararsız ilişkiler: BPD’li birçok kişinin çok yoğun, çatışmaya dayanan ilişkileri vardır. Bipolar bozukluğu olanlar semptomlarının ciddiyeti nedeniyle ilişkileri sürdürmekte zorluk çekebilirler.
Mania: Bipolar bozukluğu olanlar, bir mani dönemi yaşadıklarında dürtüsel davranırlar. BPD’li kişiler de dürtüsel hareket etme eğilimindedir, ancak bu davranış mani ile ilişkili değildir.
Bazı ek bilgiler, BDP’nin bipolardan ayırt edilmesine yardımcı olabilir ve ek bilgiler aşağıdaki gibidir:
Aile öyküsü: Bipolar ve depresyon gibi duygu durum bozuklukları, araştırmacılar henüz sorumlu olan belirli bir geni tanımlamamasına rağmen, ailelerde akma eğilimindedir. BPD’li yakın akrabası olan kişilerin bu durumu geliştirme riski daha yüksektir.
Travma öyküsü: BPD’nin nedeni hala belirsizliğini sürdürmektedir, ancak bu rahatsızlığı olan birçok kişi çocukluk veya ergenliklerinde travma geçirmiştir. Travma örnekleri kötüye kullanma, terk etme, aşırı sıkıntı, aile hayatındaki dengesiz ilişkiler ve çatışmaya maruz kalmadır.

Tedavi

Hem BPD hem de bipolar bozukluk için doğru tedavi planını bulmak biraz zaman ve sabır alabilir. İlaç tedavisi, faydası açık olmadığından BPD için standart bir tedavi değildir, ayrıca ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) onayladığı hiçbir ilaç yoktur. Bununla birlikte bazı ilaçlar eğer varsa, depresyon ve anksiyete gibi belirli semptomları yönetmeye yardımcı olabilir. Bireysel konuşma terapisi veya grup terapisini içerebilecek psikoterapi BPD için en yaygın tedavi yöntemidir. Terapi BPD’li kişilere başkalarıyla nasıl iletişim kurmaları ve etkileşmeleri ve kendilerini nasıl ifade edeceklerini öğretme de yardımcı olabilir. BPD tedavisine yardımcı olabilecek psikoterapilerin bazı örnekleri aşağıdaki gibidir:
Diyalektik davranış terapisi (DBT): Uzmanlar bu yöntemi özellikle BPD’li kişiler için geliştirmişlerdir. Mevcut çevre ve duygusal durumun farkında ve dikkatli olmasının yanı sıra kabul ve farkındalık fikirleri etrafında döner. DBT aynı zamanda kişilerin kendine zararı azaltmasına, ilişkileri geliştirmesine ve yoğun duyguları kontrol etmesine yardımcı olabilir.
Bilişsel davranışçı terapi (CBT): Bu terapi türü, kişilerin dünyaya ilişkin algılarını oluşturan bazı temel inanç, davranışları tanımasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir. TCMB, BPD’li kişilerin ruh haliyle ilgili semptomları, kaygıyı ve kendine zararı azaltırken başkalarıyla nasıl daha iyi etkileşime girdiklerini öğrenmelerine yardımcı olabilir.
Doktorlar genellikle bipolar bozukluğu tedavi etmek için ilaçların, psikoterapinin ve yaşam tarzı değişikliklerinin bir kombinasyonunu önerir. Bipolar için tedavi seçeneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
İlaçlar: Ruh dengeleyici denilen ilaçlar ruh halindeki yüksek ve düşük seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Diğer olası ilaçlar arasında antikonvülsanlar, antipsikotikler ve diğer ilaçlar yer alır.
Psikoterapi: CBT de dahil olmak üzere birçok terapi türü, durumlarının ortaya koyduğu zorlukları yönetmek için bipolar kişilere öğretebilir. Ayrıca terapi, endişe, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve madde bağımlılığı gibi durumla birlikte ortaya çıkabilecek diğer ruh sağlığı sorunlarının da tedavisine yardımcı olabilir.
Öz-yönetim: Bipolar olan kişiler, mani veya depresyonun erken belirtilerini ve kalıplarını tanımayı öğrenerek yüksek ve düşük seviyelerini kontrol edebilirler. Semptomları fark etmekte olan bir kişi, doktorlarını arayabilir ve semptomlar o kadar şiddetli hale gelmeden önce tedaviye veya ilaç tedavilerine değişiklik yapabilir ve hastaneye yatış gerekebilir.
• Tamamlayıcı sağlık yaklaşımları: Egzersiz, meditasyon, farkındalık, yoga ve diğer stres azaltma teknikleri, bipolar olan kişilerin zihinsel refahını iyileştirebilir ve semptomlarıyla baş etmelerine yardımcı olabilir.

Hastalığın Görünümü

Borderline Kişilik Bozukluğu ile Bipolar Arasındaki Fark Nedir?Tedavi, hem BPD hem de bipolar bozukluğun tedavisinde faydalı olabilir. BPD ve bipolar bozukluk benzer semptomlara sahiptir, ancak çok farklı koşullar vardır. BPD bir kişilik bozukluğudur ve bipolar bir ruh hali bozukluğudur, ayrıca BPD tedavisi zor olabilir. BPD’li kişilerin bakımını yapmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek, yeni stratejiler geliştirmek için araştırmalar devam etmektedir. En iyi ilacı ve doğru terapisti seçmekle başlanabilir. Genel olarak, ilaç ve psikoterapi kombinasyonu bipolar olan kişiler için son derece etkili olabilir. Kendi kendine yönetim ve tamamlayıcı sağlık teknikleri gibi ek araçlar da semptomları azaltmaya ve genel ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Etkili tedavi ile, bipolar kişiler de sıklıkla herhangi bir semptom olmadan uzun süreler olabilir. BPD ve bipolar bozukluğu olan kişiler, genel popülasyondan daha fazla intihar riski taşımaktadır.

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.