Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Bütiratın Sağlık Açısından Yararları

0 280

Bütirat kısa zincirli yağ asitleri arasında olan bir yağ asidi çeşididir ve sağlık için çok önemlidir. Sağlıklı bağırsak bakterileri tarafından üretilen bütirat, iltihabı azaltır, beyni korur, obezite ve kanserin önlenmesine yardımcı olabilir. Araştırmacılar tarafından bunların haricinde çok yararı olduğu bildirilmektedir. Bu yazıda bütirat yağ asidinin sağlık açısından yararları hakkında bilimsel kanıtlı bilgiler sunulmaktadır.

Kolon Hücrelerini Besler

Bütiratın Sağlık Açısından YararlarıButirat kolon duvarını besler, kolonun sağlıklı bir astar ve bariyer fonksiyonunu korur, bağırsak iltihabını önler. Kolon hücrelerinin mitokondrisinde, butiratın % 70-90’ı asetil-CoA içerisine okside edilir, bu daha sonra hücresel enerjinin birincil formu olan büyük miktarlarda ATP üretmek için kullanılır. Bağırsakta yeteri kadar bütirat üreten bakteri yoksa ishal, enflamatuar barsak hastalığı (IBD) ve hatta kolon kanseri gibi ciddi problemler riski altında olunabilir.

IBD Semptomlarını Azaltır

Kısa zincirli yağ asitleri, özellikle bütirat, enflamatuar bağırsak hastalığının (IBD) semptomlarını azaltabilir. Crohn hastalığı olan 13 kişilik çalışmada, bütirat takviyesi tür IBD vakaların % 69’unu iyileştirmiş, semptomlar % 54’ünde (yedi katılımcı) tamamen ortadan kaldırmıştır. IBD’yi ve koliti yönetmek için bütirat kullanımı için çeşitli yaklaşımlar vardır. Tedavi stratejileri yüksek lifli diyetten bütirat üreten probiyotiklere, kaplanmış bütirat tabletlere ve rektal lavmanlara kadar uzanmaktadır.

İshal ve Gut İltihabını Azaltır

Dirençli nişasta, bağırsak bakterilerinin bütiride fermente edebileceği bir tür çözünür lifdir. Çok sayıda dirençli nişasta içeren bir diyet 57 bebek içeren bir çalışmada ishali iyileştirmiştir. Butirat ayrıca alkolün neden olduğu iltihabı ve mide ülserlerini de önleyebilir. Alkolden önce butirat verilen fareler daha az iltihaplanmaya ve midelerinin iç kısmına zarar verir. Diğer SCFA’lar ve silikon dioksit ile birlikte sodyum butiratın da egzotik ülkelere seyahat edenler arasında yaygın olan bir durum olan gezgin ishaline fayda sağladığı belirlenmiştir.

Enflamasyonla Mücadelede Yarar Sağlar

Butirat, iltihaplanmaya neden olan hücre ve proteinlerin aktivitesini baskılar. İnsan hücreleri üzerinde yapılan bir çalışmada, bütirat, genellikle anti-enflamatuar olan interlökin-10’u arttırırken, bir enflamatuar sitokin olan interlökin-12’nin (IL-12) aktivitesini büyük ölçüde azaltmıştır. Farelerde, bütirat üreten diyet lifleri, bakteriyel toksinlerin neden olduğu iltihap ve hastalığa karşı koymaktadır.

Bağışıklık Tepkilerini Dengeler

Butirat, düzenleyici T hücreleri veya Tregler adı verilen immün hücrelerin aktivitesini artırarak enflamasyonu azaltabilir. Bu özel hücreler, diğer bağışıklık hücrelerini ( Th1, Th2 ve Th17) kontrollerini kaybetmeden önce izlerinde durdururlar. Buna karşılık, Tregler bağırsak astarının zararsız gıda proteinlerine aşırı reaksiyona girmesini önlemektedir.

Yaşlanma Nedenli Enflamasyonu Yönetebilir

Kişiler yaşlandıkça vücudundaki iltihap artar. Yaşlanan farelerde, bütirat üreten lif bakımından yüksek bir diyet, iltihapta yaşa bağlı artışları engelleyerek, bütiratın özellikle yaşlılar için yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bu faydayı doğrulamak için insan çalışmaları gerekecektir.

Beyin ve Sinir Hücrelerini Korur

Bağırsaklar ve mikrobiyom beyni güçlü bir şekilde etkiler. Bağırsak bakterileri (HDAC inhibitörü olarak) belirli genleri açan butirat salgılayarak hücreleri korur.

Biliş Seviyesini Artırır

Butirat öğrenme ve uzun süreli belleği geliştirebilir. Egzersize benzer şekilde, sodyum bütirat, farelerde beyin kaynaklı nörotrofik faktörü (BDNF) artırmıştır. Basitçe söylemek gerekirse, bütirat, beynin hafıza ve duygular merkezi olan hipokampusa gıda sağlar. Bu, beyni yeniden şekillendirebilen bir süreç olan nörogenez adı verilen yeni nöronları doğurur.

Beyin Hasarının Onarılmasına Yardımcı Olur

Bütiratın Sağlık Açısından YararlarıBilişsel gelişim ve beyin hasarından kurtarma arasında büyük bir örtüşme var. Her ikisi de beyni yenileyen ve yeniden şekillendiren bir süreç olan nörogeneziye güvenmektedir. Bir fare çalışmasında, inmeden sonra verilen sodyum butirat, hasarlı bölgelerde yeni sinir hücrelerinin gelişimini desteklemektedir. Ayrıca, beyin travması olan farelerde kan-beyin bariyerini güçlendirmiş ve bu da iyileşmelerine yardımcı olmuştur. Butirat üreten bakteriler de farelerde bu engeli güçlendirmiştir.

Sinir Hasarı Onarımına Yardımcı Olur

Butirat ayrıca diğer sinir hasarı tiplerini yönetmede yardımcı olabilir. Gine domuzlarında, sodyum butirat antibiyotiklerle tedaviden sonra kulaktaki sinir hücrelerini korumuş, böylece işitme kaybını önlemiştir. Oksijensizlik nedeniyle beyin hasarı olan fareler, yaralanmadan önce butirat üreten bakteri Clostridium butyricum verildiğinde daha iyi çalışmıştır. Sodyum butirat ayrıca, spinal müsküler atrofi ile farelerin omurgasında sinir hücrelerinin ölümünü de engellemiştir.

Sosyal Yaşamı Olumlu Yönde Etkiler

Butirat sosyal yaşamı etkileyebilir.Bağırsak bakterilerinin ürettiği diğer yağ asitleri ile birlikte, bütirat çekici kılan bir koku üretebilir. Kişiler en ufak miktardaki butiratı bile koku ile algılayabilirler; Başka bir kişinin vücut kokusunda hafif bir bütirat kokusu, sağlıklı, güçlü olduklarını ve sosyalleşmek için iyi bir kişi olduklarını gösterebilir.

Mood Geliştirir

Butirat, dopamin (tirozin hidroksilaz) üreten enzimi arttırır. Dopamin üzerindeki etkisiyle, bütirat ruh halin de stabilize edebilir; yapılan çalışmalarda kemirgenlerde, hem depresyonu hem de maniyi önlemiştir. Kronik stres altında tutulan farelerde, bir antidepresan; ayrıca sıçanları mani ile stabilize etmiştir. Sodyum butirat ayrıca, farelerde depresyon ve gelişmiş bilişsel işlev de hafifletmiştir.

Bağımlılığı ve Nüksü Önleyebilir

Histon deasetilaz (HDAC) inhibitörü olarak etkisinden dolayı, bütirat, ilaç bağımlılığını tersine çevirebilir veya hatta yardımcı olabilir. Sodyum butirat, içmeyi seçtiği alkol bağımlısı sıçan miktarını azaltmıştır. Fenilbutirat ayrıca, kokain bağımlılığı olan sıçanlarda kokain arzusunu da azaltmıştır. Bununla birlikte, çok yüksek dozlarda butiratın kötüye kullanım ilaçlarıyla uyumlu olabileceğine ve bağımlılığı arttırmaya yardımcı olduğuna dair kanıtlar bulunurken, düşük miktarlarda butirat bağımlılığı önleyebilir.

Kanser Hücrelerini Öldürür

Butirat hücre çalışmalarında antikanser etki göstermiştir; Bu, kanser hücrelerinde programlanmış hücre ölümünü (apoptoz) teşvik ederek tümör büyümesini inhibe etmektedir. Ancak, bütirat kendi başına yeterince etkili değildir çünkü çok hızlı bir şekilde elimine edilir. Bu sebepten ötürü, bir bütirat ön ilacı yani vücudun bütiratta metabolize ettiği bir başka kimyasal sıklıkla kullanılır.

Sinerji

Sodyum butirat ayrıca diğer kanser öldürücü maddelerle birleştirilebilir. Örneğin, nikotinamid ve kalsiyum glukarat ile kombinasyonu farelerde cilt tümörlerinin oluşumunu engellemiştir. Lösemi hücrelerinde, bir bitki türevi bileşik olan sodyum butirat ve artemisinin bir kombinasyonu, düşük dozlarda bile kanser hücrelerinin öldürülmesinde çok etkili olmuştur.

Kilo Kaybı Destekler

Firmicutes ve Bacteroidetes, insan bağırsağında yaşayan iki ana mikrop grubudur. Daha yüksek bir oran Firmicutes için Bacteroidetes kilo alımı ve obezite ile ilişkili olmuştur. İlginç bir şekilde, SCFA’ların (butirat dahil) takviyesinin Bacteroidetes’i desteklediği ve farelerde kilo kaybına neden olduğu gösterilmiştir. 118 fazla kilolu insanın bir çalışmasında, bütirat üreten lif takviyeleri aynı zamanda vücut ağırlığının ve BMI’nin azalmasına da yardımcı olmuştur.

Diyabeti Yönetmeye Yardımcı Olur

Bütiratın Sağlık Açısından YararlarıDiyabetli kişiler genellikle bağırsak florası dengesizliklerine sahiptir; daha az bütirat bağırsaklarında üretilme eğilimindedir. Bir inceleme çalışması, butiratın hem hayvanlarda hem de insanlarda tip 2 diyabetli kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğunu bulmuştur. İnsan çalışmaları ayrıca fermente edilebilir diyet lifi ile gelişmiş kan şekeri kontrolü arasındaki ilişkileri de bildirmiştir. Farelerde, bütirat takviyesi insülin duyarlılığını arttırır. Bu sırada diyabetik sıçanlarda sodyum butirat insülin üreten hücreleri korumuş ve kan şekerini azaltmıştır. Ek olarak, diyabetik farelerde, butirat kan hemoglobin A1c’yi (HbA1c, uzun süreli kan şekeri bir ölçüsü), enflamatuar sitokinleri ve lipopolisakaritleri (LPS) azalttı. Aynı zamanda bağırsak bariyerini de güçlendirmiştir.

Alerjileri Önleyebilir

Sodyum bütirat, alerjik rinitli (saman nezlesi) farelerde alerji semptomlarını ve biyolojik belirteçlerini iyileştirmiştir. İnsan hücrelerinde ve farelerde, bütirat içeren SCFA’lar, alerjenlere cevap olarak eozinofiller adı verilen beyaz kan hücrelerinde artışı engellemiştir. Alerjik bir reaksiyon sırasında, eozinofiller yüksek oranda aktive olur ve zararlı iltihap oluşturur; Butirat bu hücrelerin deaktive olmasına ve inflamatuar cevabın çözülmesine yardımcı olmaktadır.

Otizm Belirtilerini Azaltabilir

Sodyum butirat, farelerde otistik davranışı azaltmıştır. Başka bir çalışma, sodyum butiratın otistik farelerin nesneleri daha iyi tanımalarına yardımcı olduğunu göstermiştir. Özellikle, başka bir SCFA olan propiyonik asit, farelerde ve sıçanlarda otizm benzeri davranışları simüle etmek için kullanılır. Propiyonat ve bütiratın zıt etkileri, bağırsak florasını ve ürünlerini hassas bir şekilde ayarlamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir; Tüm SCFA’lar eşit yaratılmamıştır.

Nörodejeneratif Hastalıklardan Korunmada Yararlıdır

Hayvan çalışmalarına göre, butirat sinirleri ve beyin hücrelerini dejeneratif hastalıklardan koruyabilir. Farelerde, bütirat, sinirlerin hareket etmesinden sorumlu olan sinirleri yapan bir hastalık olan amyotrofik lateral skleroz (ALS) ile farelerde sinir hücrelerinin hayatta kalmasını desteklemiştir. Alzheimer hastalığının bir fare modelinde, en yaygın nörodejeneratif durum olan sodyum butirat, histon deasetilaz (HDAC) inhibisyonu yoluyla hafıza fonksiyonunu geliştirmiştir. Farelerde, fenilbutirat ayrıca beyinde beta-amiloid proteinlerinin birikmesini de önledi. Bu proteinler plaklar oluşturduğunda, Alzheimer’ın bilişsel semptomları ilerlemektedir.

Radyasyondan Hasarı Önleyebilir

Bütiratın Sağlık Açısından YararlarıBir hücre araştırması, butiratın mitokondriyi (hücrelerin içindeki enerji fabrikaları) radyasyona karşı koruyabileceğini öne sürüyor. Butirat ayrıca mitokondriyi diğer oksidatif stres biçimlerinden koruyabilir, ancak radyasyon zehirlenmesine karşı potansiyeli özellikle cesaret vericidir.

Karaciğer ve Pankreas Koruyabilir

Sodyum bütirat, farelerin karaciğerde yağ birikmesine neden olan inflamatuar bir hastalık olan alkolik olmayan steatohepatit (NASH) geliştirmesini önlemiştir. Sodyum bütirat ayrıca, iltihabı bloke etmiştir. Ve farelerde pankreasın iltihaplanmasına karşı korumuştur.

Kalbi Koruyabilir

Kombine bir fare ve hücre çalışmasında, sodyum butirat, inflamasyonu inhibe ederek arterlerin (ateroskleroz) sertleşmesini önlemiştir. Başka bir hücre çalışması, bütiratın, kolesterolü üreten genlerin ekspresyonunu azaltacağını, muhtemelen kolesterol üretimini azalttığını ortaya koymuştur. Bu sonuçlar insanlarda tekrarlanabilirse, bütirat kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Kansızlığı Önleyebilir

Butirat, kırmızı kan hücreleri üreten bir hemoglobin genini açabilir. Bu nedenle, bütirat, özellikle hamilelik sırasında, bazı anemi formlarını önleyebilir veya yönetebilir.

Antibakteriyel

Butirat, bazı zararlı bakteri türleri için toksiktir. Hücre çalışmaları, bütirik asidin doğrudan gıda kaynaklı patojen Salmonella ve Clostridium perfringens’i öldürebileceğini veya inhibe edebileceğini ortaya çıkarmıştır, bu da kangrene yol açmıştır. Ayrıca, bütirat, Salmonella’daki gen aktivitesini etkileyebilir, bakterinin dokuları istila etme ve muhtemelen hastalığa neden olma yeteneğini azaltmaktadır.

Kaynakça:
paleoleap.com
nature.com
ncbi.nlm.nih.gov

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.