Bilgiustam
Bilgiyi ustasından öğrenin

Japonlar Turani Bir Halk mı?

1 940

Japonlar Turani Bir Halk mı?Japonlar ülke ismi olarak Japonya‘ya Japon demezler; Ni- hon veya Nippon derler. Aynı şekilde Japonlar kendilerine Japon demez, Nihon derler. Dolayısıyla Nihon veya Nippon hem ülke hem de ırk ismidir. Şimdi Nihon kelimesi üzerinde duralım. Nihon kelimesi, “Ni” ve “Hon” kelimelerinden birleşik bir kelimedir. “Ni” veya Nu proto Türkçede, “yeni, iki” “ikinci” demektir, bu şekliyle “ni”, Sümercede bile görülür, Sümerlerin başkenti Nippur ismindeki “ni” gibi. “Hon” sözcüğüne gelince, bu “Hun” demektir. Eski Turani dillerde bazen o, u, ö, ü gibi sesli harflerin biri diğeri yerine kullanıldığı bilinmektedir. Hon veya Hun sözcüğü, çok eski proto Türkçede “mo” kelimesi gibi, “kişi “insan” ve “halk” anlamını ifade etmektedir. Hun veya Hon sözcüğü bir deyim olarak Altaylı Türklerin Orhun-Selenga ırmakları arasında Ordos bölgesinde kurdukları bir devletin adıdır ki, buna Asya Hun imparatorluğu denir. Bu devletin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, M.Ö.13. yüz yıla kadar götürülmektedir.M.Ö.9. veya 8. yüzyılda büyük bir devlet olarak tarih sahnesine cıktığı kesindir. Hatta bazı kaynaklara göre, M.Ö.1050 yılların- da Çin’de hüküm süren Chau devletinin idarecilerinin Hun soylu bir aile olduğu da söylenmektedir Biz burada Hun imparatorluğu’nun tarihini anlatacak değiliz. Bu kısa açıklamadan sonra, Nihon kelimesinin anlamının “Yeni Hun” demek olduğunu, Japonların da Hun veya Hon soylu Altay Türklerinden olduklarını belirtmemiz gerekir.

Bunun en büyük kanıt, yukarıda da belirttiğimiz gibi Niphon veya Nippon kelimesinin morfolojik ve etimolojik olarak Yeni-Hun” veya “İkinci Hun” anlamına gelmesidir; zaten bu günkü Japoncada da Ni “iki” demektir. Ari dillerde de yeni ve iki, “Ne” veya “Ni” sözcüğüyle ifade edilir, Arilerin mi Turanilerden etkilendiği veya tersi bir durumun mu söz konusu olduğu kesinlik kazanmamıştır. Japonların en eski tarihi kaynaklarindan olan Nihongi (Ni- hon şoki)’ye göre Nippon ismini 663 yılında ilk kullanan Koreli Kral Pakche’dir. Japonya’ya eski Kore ve il-bun isimleri de kullanılmıştır. B ile H harfi arasındaki ses değişimi düşünüldüğün de bunun hun veya il hun olacağı kesindir. Eldeki belgelere göre, Nippon isminin kullanımı 7. yüzyılda ise de Nippon veya Nihon’un ilk kullanımının çok daha önceki tarihlerde olduğu açıktır! Japonların şüphesiz Orta Asya’dan adalara göçleri çok daha önceki yüzyıllardadır; ancak bu tarihlerde Japonlar için Nihon veya Nippon isminin kullanılması oldukça anlamlıdır. Zira Altayların büyük bir kısmının Hun veya Hon ismiyle devlet kurmaları MO. 9. yüzyıl ile M.S. 7. yüzyıl arasıdır. Japonların da bir devlet oluşları yaklaşık olarak aynı tarihlere rastlamaktadır. ilk Japon kralı Cimmu Tenno nun M.Ö. 11 Şubat 660 yılında kral olmasıyla, Japonlar tarihte devlet olarak ortaya çıkmışlardır.

Japonlar Turani Bir Halk mı?Bu tarihlerden sonraki resmî dokümanlara göre, Japonya Nu ve Han ülkesi olarak anılmaktadır. Örneğin Hakata Körfezi kıyısında bulunan çok eski altın bir mühürde şu yazılıdır: “Wa ülkesi Nu’nun Han kralı . Demek ki çok eski dönemlerden itibaren Nu ve Han veya Hun kelimeleri Japonya’da kullanılıyordu. Çinliler Japonlara “Wa” derlerdi. Söz konusu mühre göre, iki” veya “yeni” anlamına gelen Nu Japonya demektir ve Japon kralı da Han’dır. İşte bu Nu+Han (veya Hun) kelimeleri, zamanla bugünkü Nihon veya Nippon kelimesine dönüşmüştür.

Kaynakça:
Moravcsik (GY) Byzantinische Humanisten über den Volksname “Türk”, KCSA, Il, 5, 1930, s.381-385, Byzantinoturoica, II, s.269 vd.
A History of Japan, 2. bask, London, Paul Kegan, 1925, 202-203.
Yazanin Ingilizcesi: “Han King of the Wa Country Nu” bka. Sannsom (G.B): Japan, A Slort Cultural History, Tokyo, Charles E, Tuttle Comp. 1997,
19 inazo Nitobe, Nippon veya Nihon isminin, Çince Japonya için kullanilan “Hino-moto”

Yazar: Burçin Damla

Bunları da beğenebilirsin
1 yorum
 1. Crxy diyor

  Ohh Salla salla… Nihon sözcüğü Çince kökenli olup Eski Nitsu + Pon dan gelir ve Çince lehçeleri N ve J sesleri (Japonca’da 人 (jin / nin) kanjisinde olduğu gibi) dönüşür. Yani Eski Çince’de Jat-pon’a benzer bir sözcük dünyaya Japon diye yayıldı.
  日本 (Nihon) = Japonya
  日本人 (Nihonjin) = Japon demektir
  İlk baştaki Kanji gün demektir
  İkinci Kanji kök; kitap demektir
  Hala Japonca’da
  yokuJITSU wa HON o yomu
  sonraki GÜN KİTAP okuyacağım
  diye çevirilir

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku