Öğrencilerde Sınav Stresinin Nedenleri Ve Başa Çıkma Yöntemleri

Hayatın her aşaması aslında bir sınavdır. Daha ilkokul çağında başlayan sınavlar eğitim- öğretim yıllarının her aşamasında devam eder. Çocuklar daha çok küçük yaşlarda sınav stresi ile karşı karşıya kalırlar. Her ne kadar yeni eğitim sisteminde sözlü sınavalar yapılmasa da çocuğun sınıf içinde etkinliklere katılması bir anlamda sözlü sınavdır. Burada çocuğu asıl sıkıntıya sokan durum çocuğun ne söyleyeceği değil toplum içinde nasıl konuşacağıdır. Bu konuda yapılması gereken çocuğun kendisini rahat hissetmesi sağlanmaktır. Bu aşamada hem aileye hem de öğretmene bazı görevler düşmektedir. Çocuk aile içinde özgüveni yüksek ve cesaretli yetiştirilmeli, fikirleri alınmalı, konuşma olanağı verilmelidir. Okulda ise öğretmen sınıfını iyi tanımalı, hiç parmak kaldırmayan öğrencileri cesaretlendirmelidir. Eğer çocuk toplum önünde konuşamıyorsa evde kendi kendine ders anlatması yararlı olacaktır. Özellikle sınıf ortamında öğrencilerin en çok takıldıkları nokta ya yanlış söylersem, ya arkadaşlarım bana gülerse mantığıdır. Bu durum ergenleşmenin başladığı ve olduğu sınıflarda daha yoğun yaşanan bir durumdur. Bu yüzden çocuk ya da genç derse katılmak yerine katılmamayı yeğler. Burada devreye mutlaka öğretmen girmeli ve çocuğu cesaretlendirmelidir. Okulda atılan bu adım aslında hayat boy kişi için faydalı olur. Kişinin kendine olan güveni artar ve topluluk önünde çok rahat konuşabilir.

Yazılı Sınav Stresi

Günümüzde sınav stresi çok yoğun olarak yaşanmaktadır. Sadece sınava girecek olan çocuklar ve gençler değil neredeyse çocukları kadar aileleri de sınav stresi yaşamaktadır. Üniversite ve liselere giriş sınavlarında bunun sebebi genel olarak rakibin fazla olması, iyi bir okulda okuyabilme şansı yakalamaktır. Sınavlara girmeden önce girilen sıkıntılarda başarısız olacağım düşüncesi vardır. Bu sınava olan bütün motivasyonu yerle bir eder. Yine tüm konulara hakim olmamak da kişiyi strese sokar. Öncelikle motivasyonu güçlü tutmak ve sınavda çıkacak konulara iyi hazırlanmak gerekir.
Öğrenciyi strese sürükleyen en büyük faktörlerden biri de sınavlara son gece ya da az bir vakit kala çalışmaktır. Bu çok yanlış bir yöntemdir. Öğrenci konuları yetiştiremeyeceğim mantığı ile strese girmiştir.

Strese girmemek, başarılı olmak için öncelikle düzenli çalışmak, motivasyonu yüksek tutmak, ezbercilik yapmamak, not tutmak, özet çıkarmak, dersi derste öğrenmek, anlayamadıklarını öğretmenine sormak gibi yöntemler uygulanabilir. Yine fazla özgüvende başarısızlığı getirir. Ben bunu hallederim mantığı geçersiz bir mantıktır, çalışmadan gelen başarılar tesadüf başarılardır. Gelişen ve değişen her alan için mutlaka çalışmak gerekir.

Yazar:Serpil Altunyay

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar