Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Örgütlerde Güvenlik İklimi Algısı

0 317

Örgütlerde Güvenlik İklimi AlgısıÖrgütlerde güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması çalışanların verimli olması ve performansları için önemlidir. Güvenlik değerleri, inançları, normları, uygulama ve prosedürleri hakkında paylaşılan olgularda oluşan güvenlik iklimi çalışanların iş çevrelerinde, yönetimin güvenlik görüşleri ve aktiviteleri, iş risklerindeki denetimleri ile ilgili algı düzeylerini geliştirerek buna uygun davranılmasıdır. İşyerlerinde güvenlik iklimi oluşturulmasında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için önem teşkil etmektedir.
Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları en fazla inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bunun nedeni inşaat sektörünün kendisine özgü çalışma şartlarının olmasından kaynaklanmaktadır. İnşaat sektörünün diğer sektörlerden farklı olmasının sebebi her bir projenin diğerlerinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece her projede farklı çalışma şartları ve farklı riskler bulunmaktadır.

İnşaat sektörü tehlikeli ve çok fazla risk bulunan bir sektördür ve bu ortamda çalışabilmek için tecrübeli ve fiziksel zorluğa alışık olunması gerekmektedir. Ayrıca inşaat sektöründe birden fazla iş grubu bir arada çalışmakta ve bu durum tehlike ve riskleri daha da arttırmaktadır. Bu iş grupları genellikle inşaat imalatları, mekanik tesisat, elektrik tesisatı imalatlarıdır. Bu sebepten dolayı güvenlik iklimi oluşturmak oldukça zorlaşmaktadır.
Örgütlerde güvenlik iklimi oluşturulması iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgilidir. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanunu 30 Haziran 2012’de yayımlanmış ve 2013 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Bu kanuna göre, işverenlerin çalışanlara karşı bazı yükümlülükleri mevcuttur. Bu yükümlülüklerde güvenlik iklimi oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle İSG kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, güvenlik iklimi konusu önem kazanmaya başlamıştır. Ancak buna rağmen halen ülkemizdeki iş kazalarının sayısının fazla olması, birçok örgütte güvenlik ikliminin oluşturulamadığını göstermektedir. Oluşan iş kazaları, hem maddi hem de manevi birçok kayba neden olmaktadır.

Son yıllarda güvenlik iklimi konusu ülkemizde inşaat sektöründe önem kazanmaya başlamış ve bununla ilgili pek çok uygulamalar yapılmıştır. Ancak ülkemizde işçi sağlığı ve güvenliği açısından halen örgütlerin önemli adımlar atması gerekmektedir.
Ülkemizde her yıl inşaat sektöründeki iş kazalarının artmasının sebebi yeterli güvenlik iklimi oluşturulmamasından kaynaklanmaktadır. Güvenlik önlemleri alındığı ve güvenlik iklimi algısı oluşturulduğu zaman iş kazalarının görülme sıklığı da o kadar azalacaktır. Böylece çalışma ortamında güvenlik iklimi oluşturulduğunda çalışanların daha verimli olması beklenmektedir.

Yazar: Yeliz Başara

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.