Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Sindirim Enzimi Takviyelerinin Sağlığa Faydası

0 3.075

Sindirim enzimleri, yiyeceklerin sindiriminde rol oynayan proteinlerdir. Vücutta doğal olarak bulunduğu gibi reçeteyle ve reçetesiz satılan sindirim enzimleri bulunmaktadır ve besin takviyesi olarak kullanılmaktadır. Reçetesiz olarak satılabilen sindirim enzimlerin sağlığa olan faydalarını savunanlar bazı hastalıklara iyi geldiğini düşünmektedirler. Bu hastalıkllar şunlardır:
• Çölyak hastalığı
• Crohn hastalığı
• Göğüste ağrılı yanma hissi
• Hazımsızlık
• Huzursuz bağırsak sendromu
• Ülseratif kolit
Çoğunlukla pankreas tarafından

salgılanan sindirim enzimleri, vücudun yağları, proteinleri ve karbonhidratları parçalamasına yardımcı olur. Pankreasın normal işleyişi bozulduğunda ve yetersiz enzim üretimine neden olduğunda, vücut, alınan yiyecekleri düzgün bir şekilde parçalayamaya bilir ve besinlerini ememeye bilir. Sindirim enzimi takviyeleri, sindirimi yavaşlatan ve şişkinlik, karın krampları ve ishal gibi rahatsız edici semptomlara yol açan bu emilim bozukluğuna karşı koruma sağlamaktadır.
Sindirim Enzimi Takviyelerinin Sağlığa FaydasıÖrneğin, doktorlar genellikle pankreatit, pankreas kanseri ve kistik fibroz gibi durumlardan pankreas yetmezliği olan kişilere Rx sindirim enzimlerini reçete ederler. Daha yaygın olarak, süt ürünlerindeki şeker olan laktozu sindirmeye yardımcı olan laktaz enziminden yoksun kişiler, süt ürünlerini yerken hazımsızlığı önlemek için genellikle OTC laktaz takviyeleri alırlar. Benzer şekilde, fasulyedeki şekerleri sindirecek enzimden yoksun olanlar, Beano veya Bean Relief gibi bir alfa-galaktosidaz takviyesi alabilirler.
Takviyelerdeki sindirim enzimleri, hayvan pankreasları (domuzlar, inekler veya kuzular) veya bitkiler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Örneğin, bromelain, ananastan, papaya papayalardan ve laktazdan saflaştırılmış maya veya mantarlardan elde edilir. Takviyeler ayrıca genellikle bromelain ve papain gibi proteolitik enzimler (proteini sindirmek için gereklidir), lipaz (yağı sindirmek için gereklidir) ve amilaz (karbonhidratları sindirmek için gereklidir) gibi bir enzim karışımı içermektedir.
Sindirim enzimleri takviyeleri normalde sindirim amacıyla yemeklerle birlikte alınsa da, öğün aralarında aç karnına alındığında, bağışıklık sistemini uyarma, artriti yönetme, iltihabı azaltma, karaciğer sağlığını iyileştirme, kanserle savaşma ve daha fazlasını yapma potansiyeline sahip olabilirler. Aslında, sindirim enzimlerinin sözde faydaları hakkında o kadar çok konuşulmaktadır ki, bu takviyelerin küresel pazarının 2025 yılına kadar 1,6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Sindirim Enzimlerinin Sağlık Faydaları

Bazı çalışmalar, birçok diyet takviyesinde olduğu gibi, sindirim enzimlerinin sözde faydalarından bazılarını destekliyor gibi görünse de, net sağlık yararlarını göstermek için yeterli kanıt yoktur. Çalışmaların çoğu küçük, kötü tasarlanmış, çelişkili sonuçlara sahip ve sonuç olarak ikna edici olmaktan uzaktır. Sindirim enzimleri içeren takviyelerin potansiyel sağlık yararlarına ilişkin bazı temel bulgulara şu şekildedir:

Huzursuz Bağırsak Sendromu

2011 yılında Frontline Gastroenterology’de yayınlanan bir pilot çalışmaya göre, pancrelipase olarak bilinen bir sindirim enzimi, irritabl bağırsak sendromunun (IBS) bazı semptomlarını hafifletebilir. Çalışma için, irritabl bağırsak sendromlu 69 hastaya, yiyecekleri tüketmeden önce pankrelipaz veya plasebo verilmiştir ve semptomlarını tetiklediği bilinmektedir. Yapılan çalışma sonuçları, pankrelipaz ile tedavi edilenlerin kramp, şişkinlik ve ağrı gibi semptomlarda önemli ölçüde daha fazla iyileşme yaşadığını göstermektedir.
Yapılan başka bir çalışma, Biointol adlı çok bileşenli bir formülasyonu içermektedir. Bu takviye inositol ve betaglukan’la beraber sindirim enzimleri içermektedir. Bu küçük çalışmada, 50 IBS hastası takviye olarak almışlardır ve semptomları 40 IBS hastası tedavi görmeyen kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, takviyenin karın ağrısını, şişkinliği ve şişkinliği azalttığını göstermiştir. Ne yazık ki, plasebo kontrolü olmadan, ekin kendisinin semptomlarda azalmaya neden olduğu sonucuna varmanın bir yolu yoktur.

Enflamatuar Bağırsak Hastalığı

Birkaç ön çalışma, bromelain’in kolit veya bağırsak iltihabını yönetmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Örneğin, yapılan 2010 araştırmasında bromelain’in kolitli farelerde kolon iltihaplanmasını azaltmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. Sindirim enzimleri, az veya hiç aktif iltihaplanmaması olmasına rağmen ishal ve karın ağrısı gibi IBS belirtileri yaşayan IBS’li kişilerde de yardımcı olabilir. Bu yeni hastalığa IBD-IBS sendromu denir. 2017’de yayınlanan bir çalışmada, IBD için standart bir tedavi olan anti-enflamatuar ilaç mesalamin ve ayrıca yukarıda belirtilen aynı çok bileşenli formülasyon olan Biointol veya sadece mesalamin tedavisi alan hastalar yer almıştır. Hem mesalamin hem de Biointol alanlar, dört hafta sonra karın ağrısında azalma ve şişkinlikte azalma bildirirken, sadece mesalamin alan kişiler tahliye aciliyetinde sadece hafif bir azalma bildirmişlerdir. Yine, plasebo kontrolü olmadan, ekin kendisinin semptomlarda azalmaya neden olduğu sonucuna varmanın bir yolu yoktur.

Kanser

Sindirim Enzimi Takviyelerinin Sağlığa FaydasıSindirim enzimlerinin, örneğin tedavinin komplikasyonlarını azaltarak hastalık sürecinin kendisini etkilemesine karşı kanser tedavisi gören kişiler için faydalı olduğu bildirilmiştir. Ancak Mayo Clinic Proceedings’deki 2014 tarihli bir makaleye göre, bu çalışmalar ya istatistiksel olarak analiz edilmedi ya da OTC enzimleriyle anlamlı veya tutarlı bir iyileşme göstermemiştir. Örneğin, geriye dönük bir çalışma OTC enzimleriyle tamamlayıcı tedavinin, hastalığın belirti ve semptomlarını azaltarak ve adjuvan tedavilerle ilişkili advers reaksiyonları azaltarak kolorektal kanserli hastalarda yaşam kalitesini artırdığını bildirmiştir. Bununla birlikte, proteolitik enzimlerle randomize kontrollü bir tedavi denemesi, adjuvan pelvik radyoterapinin akut toksik etkilerinde hiçbir azalma göstermemiş ve tedaviye toleransı iyileştirmemiştir.
Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nin bir raporuna göre, laboratuvar çalışmaları proteolitik enzimlerin kanser hücrelerinin büyümesini etkileyebileceğini ve proteolitik enzimlerle adjuvan tedavisinin kanserli hastalara fayda sağladığı bildirilirken, son araştırmalar bu tür iddiaları desteklememektedir.

Artrit

Bromelain üzerine yapılan bazı çalışmalar, hepsi olmasa da, muhtemelen iltihabı azaltma kabiliyeti nedeniyle osteoartrit (OA) ile ilgili ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. 2006 yılında Arthritis Research & Therapy’de yayınlanan ve bromelain’in OA hastaları üzerindeki etkilerini test eden dokuz klinik araştırmaya bakan bir araştırma incelemesinde, incelemenin yazarları, bromelain’in steroidal olmayan bir diklofenakinkine benzeyen ağrı azaltıcı faydalar vereceğeine dair bazı ispatlar bulmuşlardır. Anti-enflamatuar ilaç (NSAID) genellikle OA için reçete edilmektedir.
Daha yakın zamanlarda, 2015 randomize çift kör prospektif bir çalışma, diz ekleminde orta ila şiddetli OA olan 150 hastanın tedavisinde NSAID diklofenak ile bromelain, tripsin ve rutin içeren ticari bir enzim preparatını karşılaştırmıştır. Wobenzym adı verilen ticari preparat, NSAID ile karşılaştırıldığında 12 hafta sonra eklem ağrısı ve fonksiyonunda önemli gelişmeler sağlamış; mesafe boyunca yürüme yeteneğinde ve etkilenen diz eklemi esnekliğinde önemli gelişmelerolmuştur. Çalışmalar, aynı katkı maddelerini ihtiva eden bir ticari enzim preparatı ile, Phlogenzym, benzer sonuçlar göstermiştir. Sonuç olarak eEnzimlerin OA semptomlarını iyileştirmede klinik bir rolü olabilir, ancak bu etkileri doğrulamak için daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kas Ağrısı

OTC enzimlerinin kas ağrısını iyileştirmedeki etkinliğine ilişkin kanıtlar karışıktır ve birçok çalışma küçük ve tarihlidir. 2004 yılında 20 erkeği kapsayan bir çalışmada, proteaz takviyeleri, kas iyileşmesini kolaylaştırmış ve yoğun egzersiz sonrası ağrıda algılanan artışları azaltmıştır. 1965’ten itibaren başka bir çalışmada, yaralanmalarla ilişkili ağrı ve şişliği azaltmış ve iyileşme sürecini hızlandırmışlardır. Bununla birlikte, 2002’den 39 kişiden oluşan çift kör, randomize kontrollü bir çalışma egzersiz sonrası kas ağrısının tedavisinde bromelain, Ibuprofen veya plasebo arasında hiçbir fark göstermemiştir. Çift kör çalışma1975’te yayınlanan yumuşak doku (kas, tendon veya bağ) ayak bileği yaralanması olan 50 kişiden, proteolitik enzimler verilen grupta şişme, morarma ve işlevde önemli bir fark görülmemiştir. Daha yakın zamanlarda, 2016’dan 20 erkeği içeren bir çalışma da ise, plaseboya kıyasla markalı bir enzim karışımı olan DigeZyme almanın, koşu bandı koşu testinden sonra ağrıyı ve hassasiyeti önemli ölçüde azalttığını bulmuştur.

Otizm

Otizm spektrum bozuklukları (ASD) ile ilişkili bağırsak-beyin bağlantısı için artan kanıtlar varken, sindirim enzimlerinin OSB’li çocuklar üzerindeki yararları üzerine araştırmalar karışıktır. 2015 yılında yayınlanan çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, üç ay boyunca sindirim enzimi tedavisi alan çocuklar duygusal yanıtta, kontrol grubundaki çocuklara kıyasla genel davranışta ve gastrointestinal semptomlarda (dışkı kalitesi, karın ağrısı, kusma ve yiyecek çeşitliliği) önemli iyileşme göstermiştir..
Tersine, 2010 yılında yayınlanan daha titiz bir randomize, çift kör, plasebo kontrollü çapraz çalışmada, araştırmacılar, gıda çeşitliliği skoru (seçici yeme ASD ile ortaktır) dışında herhangi bir parametrede istatistiksel olarak anlamlı bir klinik iyileşme bildirmemiştir. Plaseboya kıyasla proteolitik enzim terapisinde istatistiksel olarak anlamlı bir gelişme gösteren sonuç ölçütüdür. Daha fazla araştırma kesinlikle gereklidir. Yine de, aksi sonuçlara rağmen, sindirim enzimleri ucuz, kolayca elde edilebilir ve mükemmel bir güvenlik profiline sahip olduğundan, bazı araştırmacılar, OSB’li çocuklarda kullanımlarının teşvik edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Çocuğa vermeden önce kesinlikle doktora danışılmalıdır.

Sindirim Enzimlerinin Olası Yan Etkiler

Sindirim Enzimi Takviyelerinin Sağlığa FaydasıSindirim enzimleri çok yüksek dozda alınmadığı sürece, çoğu enzim takviyesinin riskleri oldukça azdır. Sindirim enzimleri mide ağrısı, mide bulantısı, ishal ve kusma gibi bir dizi yan etkiyi tetikleyebilir. Ek olarak, bazı insanlar sindirim enzimlerine karşı alerjik reaksiyonlar yaşayabilir. Ananastan gelen enzim olan Bromelain, anti-trombosit aktivitesine sahip olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa veya anti-trombosit aktivite varsa, kanama riskini artırabilir. Hamile ve emziren kadınların bu ürünleri almadan önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.

Dozaj ve Hazırlama

Sindirim enzimleri için standart bir dozaj yoktur. Çalışmalar genellikle çeşitli enzimlerin karışımlarını içeren müstahzarlar kullanır ve etkili dozajlar büyük ölçüde değişir. Sindirim enzimlerini alınacaksa iki veya üç haftalık kısa bir deneme süresini düşünülmelidir. Şayet faydalı olursa devam edilmeli, değilse kullanımı bırakılmalıdır. Bakılacak şey
Sindirim enzimleri, çevrimiçi olarak ve diyet takviyeleri konusunda uzmanlaşmış birçok doğal gıda mağazasında, eczanede ve mağazalarda yaygın olarak bulunur. Bir ConsumerLab incelemesi, bazı enzim ürünlerinin etiketlerden beklenen tüm enzim aktivitesini içermediğini ve bazılarının aktivitelerini bilmeyi sağlayacak kadar açık bir şekilde etiketlenmediğini tespit etmiştir. Dahası, ürünler sundukları enzim aktivitesinde önemli ölçüde çeşitlilik göstermektedir. Sindirim enzimlerini denemeye karar verenler, US Pharmacopeia (USP), NSF International veya ConsumerLab gibi tanınmış bir sertifika kuruluşu tarafından test edilmiş ve onaylanmış saygın bir üreticiden bir markadan almaları tavsiye edilmektedir. Bu, mümkün olan en yüksek kalite ve güvenliği sağlamaya yardımcı olabilir.
Kronik bir durumu sindirim enzimleriyle kendi kendine tedavi etmenin ve standart bakımdan kaçınmanın veya geciktirmenin ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat etmek önemlidir. Sindirim enzimlerini kullanmayı düşünenler, önce doktora danışmaları tavsiye edilmektedir.

Kaynakça:
https://shop.ora.organic/blogs/news/digestive-enzymes-benefits-why-should-i-take-them
https://www.verywellhealth.com/the-benefits-of-digestive-enzymes-89446
https://www.health.com/condition/digestive-health/digestive-enzymes

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.