Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Probiyotikler, Sistemik Alerjileri ve Otoimmünite Hastalıkları Azaltabilir mi?

0 114

Bazı probiyotikler, alerji semptomlarını, otoimmünite, döküntüleri ve hatta kanser tedavilerinden kaynaklanan komplikasyonları azaltabilir. Bu yazıda probiyoriklerin nasıl etkili olduğu ve hangi türlerinin daha faydalı olduğu hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Sistemik Alerjiler

L. brevis sistemik anafilaksiyi bastırmış ve alerjik farelerde IgE üretimini ve histamin sekresyonunu inhibe etmiştir. Casei fareleri akut alerjik inflamasyondan (anafilaksi) korumuştur.

Yenidoğanlarda Alerjiler

Probiyotikler, Sistemik Alerjileri ve Otoimmünite Hastalıkları Azaltabilir mi?Anneler ve yavrular tarafından L. rhamnosus- fermente süt tüketimi, yeni doğan farelerde fiziksel alerjik semptomlarda azalma ile ilişkili bulunmuştur B. longum ile yenidoğan anneden çocuğa kolonizasyon, farelerde alerjik yanıtları azaltmıştır.
Yiyecek alerjisi
L. rhamnosus inek sütü alerjik bebeklerde oral tolerans alımını hızlandırmıştır. L. rhamnosus, çocuklarda yer fıstığına karşı alerjik yanıtı azaltmıştır. Süt aşırı duyarlı yetişkinlerin bir çalışmasında L. rhamnosus immünoinflamatuar yanıtı azaltmıştır. Plantarum, soya unu alerjenitesini azaltmıştır. L. salivarius, L. paracasei, B. animalis ve B. bifidum, yaygın gıda alerjenlerine karşı atopik duyarlılığı önlemiştir. Bu çalışmanın yazarları bu probiyotik harmanın erken çocukluk döneminde atopik egzama insidansını azaltabileceğine inanmaktadır.
L. delbrueckii ssp. bulgaricus, alerjik peynir altı suyu proteini laktoglobulini bozdu ve alerjik hastalarda IgE bağlanmasını inhibe etmiştir. L. helveticus tek başına veya S. thermophiles ile kombinasyon halinde inek sütündeki ana alerjenler olan a-laktalbümin ve laktoglobulinin antijenisitesini etkili bir şekilde azaltmıştır. L. fermentum kazeini bozmuş ve bu kazeinin inek sütü alerjisi olan hastaların kanından IgE’ye tanınmasını ve bağlanmasını azaltmıştır. B. bebeklerde inek sütüne karşı alerjik aşırı duyarlılık belirtileri geliştirmiştir. Lactobacillus ve Bifidobacterium probiyotikleri alerjik reaksiyonları azalttı ve çocuklarda ve yetişkinlerde bazı alerjenlere tolerans gelişimini hızlandırmıştır.
Mukozit
Oral mukozit, kanser tedavilerinin, özellikle kemoterapi ve radyasyonun en yaygın, zayıflatıcı komplikasyonlarından biridir. L. brevis insidansını ve şiddetini azaltmış ve anti-kanser terapi ile indüklenen oral mukozit ve kemo-radyoterapi tolerans ve bunların kansere karşı tedaviyi tamamlamada kullanılmıştır. L. acidophilus , farelerde kemoterapinin neden olduğu bağırsak mukozitinin inflamatuar ve fonksiyonel yönlerini iyileştirmiştir. S. boulardii, bağırsak mukoziti olan farelerde gastrointestinal sistemin enflamasyonunu ve işlev bozukluğunu azaltmıştır.
Bir çalışmada S. thermophilus, sıçanlarda antimetabolit kemoterapi ilaç metotreksatının uygulanmasıyla indüklenen mukoziti kısmen hafifletirken, başka bir çalışmada koruyucu etki gözlenmemiştir. S. thermophilus, sıçanlarda doksorubisin ve hafif iyileşmiş doksorubisin kaynaklı mukozitin neden olduğu vücut ağırlığı kaybını kısmen önlemiştir. S. thermophilus, 5-Fluorourasil ile tedavi edilen sıçanlarda bağırsak mukozit şiddetini önemli ölçüde azaltmıştır. S. cerevisiae, oksidatif stresi azaltmış, kilo kaybını ve bağırsak lezyonlarını engelledi ve mukozitli farelerde mukozal bariyerin bütünlüğünü korumuştur. Probiyotikler, oral mukozit insidansını ve şiddetini, kanser tedavisinin ağrılı bir komplikasyonunu azalttı ve böylece insanların tedaviyi başarıyla tamamlama oranını artırmıştır.

Otoimmün Bozukluklar

Bazı araştırmacılar, probiyotiklerin ve prebiyotiklerin otoimmün yanıtı azaltma potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır. Bunlar, zararlı immünosüpresif ilaçlara alternatif olarak araştırılmaktadır. L. johnsonii, diyabete yatkın sıçanlarda tip 1 diyabetin başlamasını geciktirdi veya inhibe etmiştir. Sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarında düşük bir Firmicutes/Bacteroidetes oranı ile karakterize edilen bağırsak disbiyozu bildirilmiştir. B. bifidum takviyesi, CD4 + lenfosit aşırı aktivasyonunu önledi ve SLE’li hastalarda mevcut Treg/Th17/Th1 dengesizliğinin düzeltilmesine yardımcı olabilir. Probiyotikler, sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün koşullarda immünosüpresif ilaçlara potansiyel bir alternatif olarak araştırılmaktadır.

Artrit

İnsan çalışmaları
L. casei takviyesi, romatoid artritli kadınlarda semptomları hafifletmeye ve inflamatuar sitokinleri iyileştirmeye yardımcı olmuştur. L. acidophilus, L. casei ve B. bifidum’un bir karışımı romatoid artriti iyileştirmiş, insülin seviyelerini düşürdü ve toplam ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyelerini iyileştirmiştir. B. coagulans ile yardımcı tedavi, romatoid artriti olan hastalar için güvenli ve etkili olmuştur. B. coagulans ağrıyı geliştirdi, kendini değerlendirmiş sakatlığı geliştirmiştir ve CRP seviyelerini azaltmıştır. Ayrıca 2 mil yürüme, objelere ulaşma ve günlük aktivitelere katılma becerisi de gelişmiştir. Çoklu klinik çalışmalarda, probiyotik takviyesi romatoid artritli hastalarda ağrı ve iltihabı azaltmıştır.
Hayvan çalışmaları
Casei fareleri otoimmün artritten korumuştur. Enfeksiyondan önce L. casei tüketimi, farelerde Salmonella tarafından tetiklenen bağırsak ve eklem iltihaplanmasını önlemiştir. L. casei artritli farelerde ağrı, inflamatuar yanıtlar ve eklem kıkırdak bozulmasını azalttı. L. casei , glukozamin ile birlikte çeşitli pro-enflamatuar sitokinlerin ve matris metaloproteinazların ekspresyonunu azaltırken, anti-enflamatuar sitokinlerin yukarı regülasyonunu azaltmıştır.
Benzer şekilde L. casei, sıçanlarda romatoid artrit semptomlarını etkili bir şekilde bastırdı: iyileşmeyi gören semptomlar arasında pençe şişmesi, lenfosit infiltrasyonu ve kıkırdak dokularının tahrip edilmesi vardı. Anti-enflamatuar sitokinler artarken, pro-enflamatuar sitokinler azalmıştır. Oral olarak L. delbrueckii ssp. bulgaricus, farelerde artrit gelişimini belirgin şekilde inhibe etmiştir. L. acidophilus, artrit semptomlarını azaltmış ve sıçanlarda üreme organlarının normal histolojisini korumuştur.
L. acidophilus, sıçanlarda artrit ile ilişkili organ hasarının azaltılmasında ilaç indometasin ile karşılaştırılabilir etkiler göstermiştir. Bu probiyotik aşağı regüle edilmiş pro-enflamatuar ve yukarı regüle edilmiş anti-enflamatuar sitokinler ile yapılmıştır. L. helveticus, farelerde artrit semptomlarını kuvvetle hafifletmiştir B. coagulans, artritik sıçanlarda fibrinojen (Fn), kan amiloid A ve pro-enflamatuar sitokin üretimini önemli ölçüde inhibe etmiştir.

Çölyak Hastalığı

Probiyotikler, Sistemik Alerjileri ve Otoimmünite Hastalıkları Azaltabilir mi?Longum ssp. infantis, tedavi edilmeyen Çölyak hastalığı (CD) hastalarında gastrointestinal semptomları azaltmıştır. Longum, yeni tanı konmuş CD tanılı çocuklarda bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu ve bağışıklık parametrelerini geliştirmiştir. B. longum’un oral yoldan uygulanması, karaciğer demir birikiminde gliadin (gluten) aracılı pertürbasyonları iyileştirdi ve CD’li sıçanlarda mobilizasyonu iyileştirmiştir. Longum, enflamatuar sitokinlerin üretimini ve CD4+T hücresi aracılı bağışıklık tepkisini zayıflattı ve yeni doğan sıçanları gliadin (gluten) kaynaklı enteropatiye karşı korumuştur.
B. breve, glutensiz bir diyetle Çölyak hastalığı olan çocuklarda pro-inflamatuar sitokin TNF üretimini azaltmıştır. Bazı araştırmacılar, canlı B. animalis ssp. laktis bakterileri, çölyak toksik gluten (gliadin) tarafından insan bağırsak hücrelerine uygulanan zararlı etkilere doğrudan karşı koyabilir. L. casei , Çölyak hastalığı gibi enteropatili farelerde tam iyileşmeyi indüklemiştir. Probiyotik takviyeleri, çölyak hastalığı olan kişilerde gastrointestinal semptomları ve bağışıklık fonksiyonlarının iyileştirilmiş belirtilerini azaltmıştır.

Akciğer Hasarı ve Enflamasyon

Longum tedavisi, farelerde enfeksiyon ve sepsisi takiben akciğer hasarını önemli ölçüde iyileştirdi.

Kaynakça:
ncbi.nlm.nih.gov
intechopen.com
researchgate.net

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku