[caption id="attachment_52244" align="alignright" width="300"] Gövde. Sıcaklık. Embriyo. Endosperm. Kök.[/caption] Organizmaların çoğu çevrelerindeki değişime tepki gösterir. Bakteriler besinin fazla olduğu yöne doğru yüzerler, bitkiler yapraklarını güneşe doğru eğerler, Yazının Devamı

Orkide, bakımı en zor çiçeklerdendir. Doğru bakım yapmak önemlidir. Eğer doğru bakım yapılırsa orkideyi çoğaltmak mümkündür. Evin en güzel akseuarlarındandır. ORKİDE SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR? Orkidelerin birçok çeşidi Yazının Devamı

Angiospermlerin ilk temsilcileri Kretase'nin başlarınca ortaya çıkmıştır. Kretase'nin sonlarına doğru çok geniş bir yayılış gösteren bu grup, Senozoyikte baskın kara florası haline gelmiştir. Baskınlığını günümüzde de sürdürmektedir. Yazının Devamı

Tohumlu bitkiler, şu ana değin karasal ortamı tümüyle kullanmada çok başarılı olmuşlardır. Bu bitkiler, ilk kez, Devoniyen sonlarında ortaya çıkmıştır; Karbonifer'de ise kibritotları ve atkuyruklarının yerini alarak Yazının Devamı

Yüksek bitkilerin ayırt edici bir özelliğini oluşturan iletim dokusu bu bitkilerin karasal ortamda, geniş yayılış göstermelerini mümkün kılmıştır. Bu doku, tüp ya da kanal şeklindeki hücrelerden oluşmuştur. Yazının Devamı

Her biri genellikle yalnızca tek tip hücreden oluştuğundan, temel dokuların çoğu basit dokular olarak kabul edilir. Aynı tipte olan bu hücreler, çoğunlukla, iletim sistemindekiler gibi, gelişmiş dokuların Yazının Devamı

Yosunların çoğunun karalarda yaşamalarına karşın, bu bitkiler tamamen karasal değillerdir. Halbuki damarlı bitkiler (Tracheophyta) karasal ortam için bir dizi uyumlar geliştirmişler ve bu uyumlar sayesinde koşullarını çoğunun Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar