bitkiler

[caption id="attachment_52244" align="alignright" width="300"] Gövde. Sıcaklık. Embriyo. Endosperm. Kök.[/caption] Organizmaların çoğu çevrelerindeki değişime tepki gösterir. Bakteriler besinin fazla olduğu yöne doğru yüzerler, bitkiler yapraklarını güneşe doğru eğerler, hayvanlar genel olarak besine doğru yönelirler ve avcı Yazının Devamı

Biyolojik çeşitlilik ana hatlarıyla oluşmaya başladığı zaman diliminin uzun olması nedeniyle fosil kayıtları yetersizdir ve bu nedenle büyük gruplar olan şubeler (filum ve divizyolar) arasında evrimsel ilişki ile ilgili çok az kanıt vardır. Mantarların fotosentetik Yazının Devamı

Orkide, bakımı en zor çiçeklerdendir. Doğru bakım yapmak önemlidir. Eğer doğru bakım yapılırsa orkideyi çoğaltmak mümkündür. Evin en güzel akseuarlarındandır. ORKİDE SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR? Orkidelerin birçok çeşidi vardır. Bu yüzden seçmekte zorlanılır. Ve dikkat edilmesi Yazının Devamı

Angiospermlerin ilk temsilcileri Kretase'nin başlarınca ortaya çıkmıştır. Kretase'nin sonlarına doğru çok geniş bir yayılış gösteren bu grup, Senozoyikte baskın kara florası haline gelmiştir. Baskınlığını günümüzde de sürdürmektedir. Gimnospermlerin üreme yapılarının kozalaklardan (ya da benzer yapılar) Yazının Devamı

Tohumlu bitkiler, şu ana değin karasal ortamı tümüyle kullanmada çok başarılı olmuşlardır. Bu bitkiler, ilk kez, Devoniyen sonlarında ortaya çıkmıştır; Karbonifer'de ise kibritotları ve atkuyruklarının yerini alarak baskın karasal bitkiler haline gelmişlerdir. Bu özelliklerini günümüzde Yazının Devamı

Yüksek bitkilerin ayırt edici bir özelliğini oluşturan iletim dokusu bu bitkilerin karasal ortamda, geniş yayılış göstermelerini mümkün kılmıştır. Bu doku, tüp ya da kanal şeklindeki hücrelerden oluşmuştur. Su ve çözeltideki diğer maddeler bu hücreler içinde Yazının Devamı

Her biri genellikle yalnızca tek tip hücreden oluştuğundan, temel dokuların çoğu basit dokular olarak kabul edilir. Aynı tipte olan bu hücreler, çoğunlukla, iletim sistemindekiler gibi, gelişmiş dokuların elemanları olarak ortaya çıkarlar. Aynı embriyonik bölgelerden oluşmuş Yazının Devamı

Yosunların çoğunun karalarda yaşamalarına karşın, bu bitkiler tamamen karasal değillerdir. Halbuki damarlı bitkiler (Tracheophyta) karasal ortam için bir dizi uyumlar geliştirmişler ve bu uyumlar sayesinde koşullarını çoğunun uygun olmadığı karaları işgal edebilmişlerdir. Psilopsida (Psilopsitler) İletim Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :