Ferdinand de Saussure ve Yapısalcılık 19. Yüzyılın başlarında Genel Dilbilim Dersleri isimli kitabıyla bu anlayışı başlatmıştır. Bugünkü dilbilimin temelini atmıştır. Dili bir yapı olarak görmüş, dilin belli Yazının Devamı

Dil bilmek, algılanan bir iletinin içeriğini anlayabilmek ve dinleyiciler tarafında anlaşılabilen bir iletiyi oluşturabilmektir. Başka bir deyişle, dil bilmek algılanan/duyulan iletinin içerdiği sesleri ayırt edebilme ve ayırt Yazının Devamı

Dilbilimin inceleme alanı dildir. Dilbilim insan dili denilen olgunun özelliklerini araştırır ve onun niteliğini ve işleyiş düzenini ortaya çıkarmayı amaçlar. Betimlemeli dilbilim, dillerin kendilerine özgü birim ve Yazının Devamı

Dilin Eşsiz Anatomisi Her dil parmak izi gibi eşsizdir. Şu anda bireyi tanımlamak için dili biyometrik kimlik doğrulama olarak kullanmak için güvenilir yollar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Dil Yazının Devamı

Görme Duyusu : Görme, dış dünyayı algılamamızı sağlamada önemli olan duyulardan biridir. Dünyada bulunan güzellikleri algılamanın yanında, hayatta kalmak için de görme duyusu çok önemli bir mekanizmadır. Gözler Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :