Prader-Willi sendromu (PWS) vücudun birçok bölümünü etkileyen nadir, karmaşık bir genetik hastalıktır. Kromozom (genlerinizi taşıyan bir DNA teli) probleminden kaynaklanmaktadır. Aşırı açlık ve kas zayıflığı gibi fiziksel Yazının Devamı

Leigh sendromu nadir görülen bir genetik nörometabolik hastalıktır. Merkezi sinir sisteminin (yani, beyin, omurilik ve optik sinir) dejenerasyonu ile karakterizedir. Leigh sendromunun belirtileri genellikle üç ay ile Yazının Devamı

Pierre Robin (Pee-air;Ro-ban) dizisi, çene kemiğinin boy ölçüsünün kısa olması, dilin ağız içerisinde yukarı ve arkaya doğru baskısı gibi durumların yarık damak ile beraber görülmesidir. Bunun neden Yazının Devamı

Cri du chat sendromu ya da diğer adıyla kedi miyavlaması sendromu; kromozom 5'in kısa kolunun değişken bir kısmının eksik veya silinmiş (monozom) olduğu nadir bir genetik hastalıktır. Yazının Devamı

Angelman sendromu sinir sistemi üzerinde etkili olan ciddi ve kompleks genetik bir hastalıktır. Bu durumun karakteristik özellikleri arasında gecikmiş gelişme, zihinsel yetersizlik, ciddi konuşma bozukluğu, hareket ve Yazının Devamı

Genomdaki kalıtımsal varyasyonlar (çeşitlilikler) tıbbi genetiğin köşe taşlarıdır. Hücre içerisindeki DNA, proteinlerle sıkıca paketlenmiş halde bulunur. DNA' nın proteinlerle paketlenmiş formuna "kromozom" denir. Kromozomdaki belirli bir bölgeye Yazının Devamı

Marfan Sendromu, insan vücudunda bulunan bağ dokularda bozukluklara yol açan genetik bir hastalıktır. Bağ dokular, vücudumuzda bulunan hücreleri, organları ve dokuları bir arada tutan dokulardır. Marfan Sendromu Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar