Kişinin bedeni, sağlıklı çalışması için ihtiyaç duyduğu besin maddesini üretemez. Optimal sağlığı korumak için kişilerin diyet kaynaklarından tüketmeleri gereken altı temel besin maddesi vardır. Dünya Sağlık Örgütü Yazının Devamı

Topluca, yağda çözünen vitaminler olarak bilinen bileşikler genellikle sadece omurgalıların sağlığı için gereklidirler. Biz bunlardan, en temel olanlarla: A, D, E ve K ile ilgileneceğiz. Aynı bileşikler Yazının Devamı

Vitaminler suda ve yağda çözünenler olarak iki sınıfa ayrılırlar. İnsanlar için suda çözünen vitaminler, vitamin C ve bir arada bulunma eğiliminde olan ve B kompleksi olarak bilinen Yazının Devamı

Vitaminler, bunları sentez edemeyen organizmalar tarafından küçük miktarlarda gereksinim duyulan ve bu yüzden de besinlerden hazır olarak alınmak zorunda olan organik bileşiklerdir. Bir bileşik, A türü için Yazının Devamı

This div height required for the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :