Kanada

Okuma Süresi: 3 Dakika  | Yazdır

kanada

Komşuları
•    Rusya Federasyonu’ndan sonra dünyanın en geniş ikinci ülkesidir.
•    ABD’ye komşudur. Atlas, Büyük Okyanus ve Kuzey Buz Denizi’ne kıyısı vardır.

Yeryüzü Şekilleri
•    Ülkenin batı kısımlarında III. Zamanda oluşmuş akarsularla derin yarılmış dağ sıraları uzanır.
•    Ülkenin doğusunda ise Appalaş Dağları’nın uzantıları vardır.
•    Kanada’nın orta kesimleri IV. Zaman buzul aşındırma ve biriktirme şekilleriyle biçimlenmiştir.
•    Kanada dünyanın en büyük adalar topluluğuna sahiptir. (Kuzey Buz Denizi)
•    Kanada’nın güneyi verimli topraklardan oluşur.
•    Kanada’da birçok akarsu, tektonik ve buzul kökenli göl yer alır. En önemli göller Süperior, Huron, Erie, Ontario’dur.

İklim ve Bitki örtüsü
•    Kanada’nın büyük bölümünde kışlar çok soğuk ve karlı geçer.
•    Ülkenin batısında sıcak su akıntısının geçmesinden ve batı rüzgarlarından dolayı ılıman okyanus iklim yaşanır.
•    Kanada’da iğne yapraklı tayga ormanları, tundra bitkileri, karışık ormanlar yer alır.

Nüfus ve Yerleşme
•    İkliminden dolayı nüfusun dağılımı düzensizdir.
•    Toplam nüfus miktarı çok azdır.
•    Nüfusun tamamına yakını iklimin elverişli olmasından dolayı ABD sınırına yakın ülkenin güney kesiminde toplanmıştır.
•    Başkent Ottawa’dir. Diğer önemli kentleri ise Toronto, Montreal, Quebec, Winnipec vs. dir.
•    Kanada’nın büyük kesimini Avrupalı beyazlar, geri kalan kısmını ise Kızılderililer ve Eskimolar oluşturur.

Tarım ve Hayvancılık
•    Kanada’da başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, çavdardır.
•    Bu ürünler çok fazla üretilir ve büyük bölümü ihraç edilir.
•    Ayrıca meyve, mısır, tütün, patates, üzüm de yetiştirilen ürünler arasındadır.
•    Hayvancılık çok önemli bir faaliyettir. Sığır yetiştiriciliği yapılır.
•    Kıyıları balıkçılık bakımından elverişlidir.

Yer altı Kaynakları
•    Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasından dolayı, “geleceğin ülkesi” denmiştir.
•    Demir, bakır, çinko, nikel, kobalt, altın, gümüş, platin, uranyum, molibden, taşkömürü, asbest ve titanyum önemlidir.
•    Kanada çeşitli ve zengin doğal kaynaklara sahiptir.
•    Geniş orman alanları, balıkçılığa elverişli denizleri, çeşitli madenleri ile önemli bir yere sahiptir.
•    Kanada enerji kaynağı olarak hidroelektrik ve nükleer santrallerden yararlanır.

Sanayi
•    Kanada çeşitli doğal kaynakları, yetişmiş insan gücü, ABD’nin sermaye ve teknolojik yardımlarından dolayı sanayide önde gelen ülkelerden birisidir.
•    En çok gelişen sanayi kolu metalürjidir.
•    Makine, uçak, otomotiv, tarım alet ve makineleri, kağıt ve kağıt hamuru, petro-kimya, gıda, elektronik diğer sanayi kollarıdır.
•    Sanayi ülkenin güney kesiminde yoğunlaşmıştır.
•    Önemli ticaret limanları vardır. (Quebec, Halifax gibi)

Ticaret
•    Dünyanın en büyük ticaret ülkelerindendir.
•    ABD, ingiltere, Japonya gibi ülkelerle ticareti gelişmiştir.
•    ihraç ürünleri, kağıt, kağıt hamuru, tahıllar, hayvansal ürünler, çeşitli metaller, petrol, doğalgaz, otomotiv ürünleri, makine ve kerestedir.
•    İhtal ettiği ürünler ise gıda maddeleri, pamuk, konfeksiyon ürünleri ve makinedir.

Ulaşım ve Turizm
•    Kara ve demir yolu ağı gelişmiştir.
•    Kuzeyden güney kesime gelmek için genelde havayolu kullanılır.
•    Bazı akarsuları ulaşıma elverişlidir.
•    Turizm gelirleri ülkeye önemli bir katkı sağlamaktadır.
•    Her yıl çok sayıda turist önemli miktarda döviz bırakmaktadır.

Türkiye ile İlişkileri
•    Türkiye Kanada ilişkileri sınırlıdır.
•    Türkiye’ye kağıt, kağıt hamuru, taşkömürü, demir çelik ve çeşitli makineler satar. Türkiye’den sebze, meyve, konfeksiyon ve cam ürünleri alır.