Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Ev Ödevlerinde Aile Desteği Nasıl Olmalı

0 347

Ev Ödevlerinde Aile Desteği Nasıl OlmalıEv ödevlerinin belli amaçları olması doğrultusunda öğrencinin hazırladığı ödevin oldukça büyük katkıları vardır. Ailenin de ödev yapılması esnasında destek olmasının olumsuz bir yönü yoktur. Bu yolla öğrenci okul dışında yol gösterici olan ebeveyn aracılığıyla aileyle öğrenci arasında da eğitim faaliyetleri konusunda bilgi alış verişi yapılır. Aynı zamanda ödevler öğrencilerin performansı ölçmede de bir araçtır. Bu konuda öğrenciye verilen notlarda ödevler de değerlendirilmelidir .Bağımsız olarak çalışma ve geniş zaman dilimine sahip olunması, öğrencinin kendi yaratıcı düşüncelerini ortaya koyabilmesi ve gelecekte daha özgün fikirler oluşturabilmesi, okul dışında da aktif olarak derslerle iç içe olması ve olumlu davranış geliştirebilmesi açısından da oldukça yararlıdır. Aynı zamanda çocukların yazı güzelliği ve el becerilerinin gelişmesi, okuma hızının artması ve derse olan ilgi de artar.

Ev Ödevlerinde Aile Desteği Nasıl OlmalıEv ödevleri çocuğun problemleri hangi aşamalardan geçerek çözeceğini de daha iyi öğrenirler. Bu sayede öğrenci elindeki bilgilerle hangi bilgilere ulaşabileceğini de öğrenirler.Aynı zamanda ev ödevleri yoluyla öğrencinin hangi alanlarda daha iyi, hangi derslerde ve alanlarda sorun yaşadığını öğrenerek, o derse daha fazla zaman ayırmanızı sağlar.Öğretim programları ve okul içerisi etkinliklerle öğrenciye sadece bilgi vermek değil, devlet politikalarına da paralel olarak, ülkeye faydalı bireyler yetiştirmek ve bireylerin okul içi ve okul dışı tüm faaliyetlerinin düzenlenmesini kapsayan bir süreç söz konusudur. Burada öğretmen, öğrencinin yaşam boyu deneyim kazanması ve öğrendiklerini kendi yaşamına aktarabilmesi, milli değerleri kazanabilmesi ve hayata hazırlanması için farklı şekillerde öğrencileri yönlendirme ve okul programlarını genişletme, denetleme görevlerini de yerine getirmelidir. Bu yolla başvurulan yöntemlerden birisi ev ödevleri vererek, öğrencilerin bilgileri unutmaması sağlanır. Eğitim sürecinde çocuk okul dışı faaliyetlerle de eğitim süreci devam ettirilir. Eğitim ve öğretim sadece okullarla sınırlı olmayıp, yaşamın farklı alanlarında da görülmektedir.

Ev Ödevlerinde Aile Desteği Nasıl OlmalıEv ödevleri aracılığıyla öğrenciler bir yandan pratik yaparken bir yandan da okul dışı olumsuz faaliyetlere takılması ve boş zamanlarda olumsuz davranışlara yönelmeleri de engellenmektedir. Aynı zamanda öğretmen merkezli bir sistem yerine öğrenci merkezli olan ödevler ve projeler aracılığıyla öğrencilerin derse katılımı ve ders başarısı, dersin kalıcılığı açısından da eğitimde büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda öğrencinin ödev ve projelerle sorumluluk alması ve görevini yerine getirme meziyetini de kazanması sağlanmaktadır.Ödevlerin sadece ders etkinliklerini yapma amacı yoktur. Aynı zamanda öğrencinin bireysel başarıyı elde etmesi ve etik değerlerin kazandırılması da hedeflenmektedir. Bunun için öğrencinin düzenli olarak ödevleri yerine getirmesi ve sorumluluk duygusunu kazandırılması amaçlanmaktadır. Ödevleri hazırlayan öğrencinin başarısı ölçülebileceği gibi ilgileri ve verilen görevi yerine getirmesi de sağlanmaktadır. Okulda verilen eğitimin amacı bireyi dış dünyaya ve gerçek hayata hazırlamak olduğundan öğrencilerin vazifelerinde de nasıl davranması gerektiği, etik değerleri ve dürüstlük, çalışkanlık vb. özelliklerin kazandırılması da okulun görevleri arasındadır.

Ev Ödevlerinde Aile Desteği Nasıl OlmalıAynı zamanda zamanı iyi kullanma ve sabırlı olma sorunlara karşı belli yöntemler geliştirmesi de sağlanmaktadır. Öğrencinin ödevleri ya da projelerini yaparken dikkatli olma becerisini kazanması ileride daha az hata yapmasını sağlar. Bununla beraber ortaya konulacak bir şey basit bile olsa zaman ve emek istediğinden sabretmeyi de öğrenmiş olur. Ödevlere karşı özverili olmayı öğrenen bir öğrenci ilerde özverili çalışmalarının daha nitelikli olacağını, daha güzel ve değerli olacağını da bilir.Tüm bunların yanında öğrencinin ödevlerinde kendi sorumluluğunu aile desteği ve öğretmenlerin de rehberliğiyle yerine getirirken, öğrenci merkezli olunması gerektiği unutulmamalıdır. Öğrenciyi ve onun bilgiye ulaşabilmesini sağlayarak, özgüveninin artması da sağlanır.Özgüven kişilerin daha başarılı ve huzurlu, mutlu bir yaşam sürmelerinde, yaşamı boyunca kendi kararlarını verebilmelerinde etkili olan özelliklerdendir. Bir öğrencinin özgüveninin yüksek olması için hem aile içinde hem okulda ve çevresinde ona değer verildiğinin hissettirilmesi gerekmektedir. Öğrenciler okulda başarılı oldukları durumlarda ödüllendirilirken, hatalarında cezalandırılmaktadır. Bu kısmen adil gibi görünse de ceza aslında, öğretmen ve öğrenci arasına mesafe koymaktadır.

Ev Ödevlerinde Aile Desteği Nasıl OlmalıBunun yerine hatanın giderilmesi en doğru yol olacaktır. Ödevler bu sorumluluğun yerine getirilmesinde rol oynar. Aynı zamanda özgüveni olan çocukların iletişimi de iyi olduğundan kendisini çok daha iyi ifade edebilir. Bu özellikle sözel derslerinde daha iyi ve başarılı olmasını sağlarken, diğer alanlarda da aktif olmasını ve her hangi bir sorunla karşı karşıya kaldığında bunu rahatlıkla dile getirebilirler .Öğrencinin öğreniminin sadece ders saatleriyle sınırlanmadığını biliyoruz. Kişinin bilişsel gelişimiyle beraber, belleğin de öğrenmeyi kalıcı kılması ve daha kolay öğrenmesi mümkündür. Öğrenciler önce kısa süreli belleği, zamanla da daha uzun süreli belleği kullanırlar. Kısa süreli bellekte bilginin kalma süresi 20-30 saniyedir. Eğer öğrenme anlamlandırılırsa öğrenme de daha kalıcı olacaktır. Ödevleri de bu şekilde bir öğrenme stratejisi olarak ele almaktayız. Ev ödevleri okulda derslerde kısa sürede verilen bilgiler kısa süre yer kaplar bellekte. Ardından eğer ödevlerle, okumalarla vs. tekrar edilirse bu sayede öğrenme daha etkili olur.

Ev Ödevlerinde Aile Desteği Nasıl OlmalıÖğrenme için pekiştirmenin gerekliliğini savunan bağ kuramcıları alıştırmalara son derece önem vermektedir. Eğer öğrenci alıştırmalar ve örneklerle dersini tekrar ederse bilgi iyice pekişir. Ödevler bu amaçla eğitimde kullanılan en eski yollardandır. Okulda öğretmen anlatan öğrenci dinleyen konumunda olur. Her ne kadar öğrenci merkeze alınmak istense de öğretmen yön verdiği için öğrencinin hatalarını göresi de zorlaşabilmektedir. Buna karşın ev ödevleri yoluyla öğrenci kendi hatalarını görüp, bulduğunda daha etkili bir öğrenme gerçekleşir.Ev ödevleri ve projeler öğrencilerin performansının değerlendirilmesinde ve yıl içerisindeki başarı düzeylerinin belirlenmesinde de oldukça etkilidir. Ev ödevleri aracılığıyla çocuklara belli konularda araştırma yaptırarak, bu araştırma ödevleri yıl sonunda değerlendirilir. Bunlar aynı zamanda teşvik amacıyla sergiye de çıkarılmaktadır. Bu nedenle ev ödevleri ve projeler performans ölçme aracıdır. Ev ödevlerinin değerlendirilerek performans ölçmede kullanılması ve elde somut bir verinin olması da çok önemlidir. Aynı zamanda öğrencinin ders başarısını da olumlu etkileyeceğinden ödevdeki performans aynı zamanda ders başarısını da olumlu etkiler. Sınavlara da hazırlık niteliği olması bakımından sınavlarda karşılaşacağı olası soruları da tahmin edebilir ya da sorulara karşı yabancı olmaz. Aynı zamanda okula ve derslere olan bağ kopmamış olur.

Ev Ödevlerinde Aile Desteği Nasıl OlmalıEğitim ve öğretim kurumlarında verilen dersin kalitesi de artacağından öğretmenlerin de kuruma olan ilgisi ve bağlılığı artmaktadır. Harcanan emeğin karşılıksız olmaması okul kadrosu için de oldukça önemlidir.Aynı zamanda kurum içerisinde öğrencilerin başarı düzeylerinin ve ilgilerinin yükseltilmesiyle okulun, öğrencilerin zayıf ve güçlü taraflarının belirlenmesi, Öğrencilerin, öğretmenlerin başarılarının saptanarak ödüllendirilmesi, Performansın geliştirilmesine yönelik öğretmen, aile ve öğrencinin beraber gayret göstermesi, okuldan arzu edilen performans sonuçları ile gerçekleşen başarının kıyaslanması ve değerlendirilmesi sağlanır. Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans ölçütlerinin saptanması ve belirlenen bu ölçütlere göre örgütün adaletli ve zamanında değerlendirilmesi, kurumun hedeflerinin net bir şekilde tanımlanmış kişisel hedeflere çevrilmesi, bununla beraber öğretmenlerin öğrenci hedeflerini benimsemelerinin amaçlanması da sağlanmaktadır. Eğitim, bütünsel ve kompleks bir yapıya sahiptir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken temel hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.Aynı zamanda ödevlerin niteliği ve ödevlerin hangi noktalarda değerlendirildiği de önemlidir. Ödevin niteliği kadar öğrencinin kötü de olsa bir ödev yapması, sorumluluğunu yerine getirmesi de ölçme ve değerlendirmeye refere olmalıdır.

Ev Ödevlerinde Aile Desteği Nasıl OlmalıEv ödevleri yoluyla öğrencilerin aslında bilgi ve becerileriyle derslerdeki performansı da ölçülmektedir. Öğretmenlerin çoğu derslerde temel bilgiyi verdikten sonra öğrencilere ev ödevleri vererek aslında onların ders tekrarının yapılmasını da sağlamaktadır. Ev ödevlerinin okul ile ilgili öğrenilen bilgilerin unutulmaması için iyi bir yöntem olduğu bilinmektedir. Bazı ev ödevleri öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesini sağladığından oldukça olumludur.Aynı zamanda ev ödevlerinin içerinde bireyselleştirilmiş ve öğrencinin kapasitesine göre hazırlanmış ödevlerde son derece önemlidir. Bu sayede öğrenci hem ödev yapmaktan keyif alacak, hem de derse karşı olan özgüveni de artacaktır. Bulmaca, puzzle, ölçme etkinlikleri ve oyunlar bu tür etkinliklere örnektir.

Öğretmenlerin ders kitaplarında ya da testlerde yer alan sorulardan niteliği düşük olanları ayırması ve derse bir katkısı m şekilde sadece zaman kaybı olan etkinlikleri ayıklaması öğrencinin derse ve ödeve olan ilgisizliğini de ortadan kaldıracaktır. Bu yolla öğretmen nitelikli sorularla ödevlerden beklentinin üzerinde bir sonuç almayı hedefleyebilmektedir. Aynı zamanda verilen ödevlerin ev ortamında yapılması ve malzeme gerektiren durumların öğrencilerde yol açabileceği durumlar unutulmamalıdır.
Ev ortamının kopya çekilmesine, ödevin bir başkasına yaptırılmasına sebep olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda çok ağır ödevler vermek öğrenciyi derse iyi hazırlamaz aksine derse karşı ilgisini azaltır. Bu nedenle ev ödevleri verirken öğrencilerin yapabilecekleri kadar verilmesi gerekmektedir

Ailenin derslerde yardımcı olması konusunda yapılan yanlışlıklar çocukların değil de soruları ailenin çözmesinden kaynaklanmaktadır. Aile soruları okuyup, çocuğun anlamasını sağlamalı fakat cevabı öğrencinin bulması gerekmektedir. Aynı zamanda yoğun bir ödev söz konusu ise, öğrenciye ödev yaparken kısa molalar verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra eğer öğrenci dikkatini toplamakta güçlük çekiyorsa mola sürelerini de uzatabilirsiniz. Öğrencinin hatası söz konusu ise öğrenciye hatasını gözden geçirmesini söylemeniz gerekmektedir. Bu yolla öğrenci nerede hata yaptığının farkına varıp, düzelttiği zaman daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmiş olacaktır

Yazar:Soner İnce

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.