Müşteri Hizmetleri Sorunları ve Tüketici Hakları

Müşteri hizmetleri telefon numaraları bulma alanında yıllardır hizmet veren telefonkilavuzu.com aynı zamanda tüketici haklarını korumak ve de tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla ilerlemektedir. Bu doğrultuda firmalara ait müşteri hizmetleri numaralarını verirken en kısa sürede müşteri temsilcisine ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini de söylüyor. Ayrıca Tüketicileri korumak ve bilinçlendirmek adına firmaya ait müşterilerin yorumlarına da yer veriyor bu şekilde şikayet ve istek vede öneri sitesi şeklinde de hizmet vermiş oluyor. Sizlerde isterseniz telefonkilavuzu.com a girerek istediğiniz firmayı aratıp o firma ile ile ilgili yaşadığınız deneyimleri bir müşteri olarak yazabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Sorunları ve Çözümü

Müşteriler müşteri hizmetlerini aradıktan sonra en kısa sürede müşteri temsilcisine bağlanmak ister. Bunun sebebi de aldığı hizmette yaşadığı sorunu biran önce gidermesidir. Bu da müşterilerin en temel haklarından birisidir. Bu yüzden müşteri hizmetleri sorununu çözmek ve hizmet veren firmaya ait yaşanan pürüzleri gidermek için en kısa sürede müşteri temsilcisine bağlanmak gerekir. Telefon Kılavuzu olarak bu amaç doğrultusunda site ziyaretçilerine ücretsiz hizmet vermekteyiz.

Müşteri temsilcisine ulaşmakta güçlük çekiyorsanız telefonkilavuzu.com a girerek firma sayfasındaki yollara bakabilir, yorumda bulunabilir veya bu sorunu çözmek için firmaya dilekçe yazabilirsiniz. Müşterilerin bilinçlenmesi için müşterilerin haklarını bilmesi ve ona göre davranması gerekmektedir. Böylece firmalarda müşterilere daha kaliteli hizmet vermeye başlayacak ve müşteri hizmetleri sorunlarının önüne geçilmiş olacaktır.

Örneğin Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri temsilcisi ile görüşmek istiyorsanız ve yapı kredi müşteri temsilcisi ile ilgili yaşadığınız deneyimi paylaşmak istiyorsanız telefonkilavuzu.com sitesine girip yorumlarda bulunabilirsiniz.

Tüketiciler bilinçlendikte tüketici haklarını öğrenir ve firmaların müşterilerine karşı yanlış yapma ihtimali o oranda azalır. Müşteriler bilinçlendikçe ayıplı mal satışı da azalır, müşteri hizmetlerine direk bağlanma için geçen sürede azalır müşteri hizmetlerinin müşterinin sorununu çözmeden müşteriyi telefonda bekletmesinin de önü kapanmış olur. Müşteri haklarını korumak için ve ziyaretçilerimizin telefonkilavuzu.com a girerek firmalara ait müşteri temsilcisine daha kolay ulaşmanızı sağlar.

Tüketicinin Korunması ve Hakları Tüketici Nedir?

Tüketici hayat döngüsü içinde iktisadi nitelikte bulunan malları ve hizmetleri elinde bulundurduğu finansal kaynakları kullanarak ödediği bedeller karşılığında alarak kullanan kişilerdir. Bunun yanında kültürel varlıklardan, doğadan ve eğlence unsurlarından da faydalanarak tüketimi mevcuttur. Bu nedenle tüketici unsuru sadece maddi bedeller ödeyerek tüketen kişiler düşünülmemelidir.

Müşteri hizmetleri firmaların müşterilerine karşı sorumlulukları ve yükümlülükleri gereği sunulan bir hizmettir. Bu yüzden tüketicinin korunması için müşteri temsilcilerinin müşterilere haklarına uygun davranması ve müşterilerin sorunlarını çözmesi gerekmektedir. Bunun içinde müşterilerin bilinçlenmesi gerekiyor. Telefon Kılavuzu sitesi müşterilerin bilinçlenmesine hizmet ediyor. Duygusal ve düşünsel yapı olarak ihtiyaçlarından dolayı ilgi alanlarına giren faaliyetlerinde tüketimi değerlendirilmelidir. Buradan çıkarılacak sonuç; tüketici var olan her şeyi zaman içinde yok olmasını ve harcanmasını etkileyen faktör olmaktadır. bu sadece insanlar açısından düşünüldüğünde belirli bir bedel ödeyerek alındığı anlaşılmasına rağmen evrendeki tüm canlılar bir şeyleri tüketebilmek için kendilerince belirli ölçülerde bedeller ödemekte veya bir faaliyetle karşılık vermektedir.

Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Tüketicinin yaşamsal açıdan ihtiyaç duyduğu her türlü ihtiyacını karşılarken ödediği bedellerin karşılığında elde ettiği hakları mevcuttur. Bunların başında; Tüketici seçimlik hakkı: bu durumda tüketici aldığı malın ayıplı olduğunu tespit ederse; Satın aldığı malı geri teslim etmek için sözleşmeyi iptal ederek geri teslim edebilme hakkına sahiptir. Satın aldığı malı geri vermeyerek ayıplı olarak tespit edilen bedelinin malın ödenen değerinden indirim isteme hakkına sahiptir.

Ayıplı olarak tespit edilen malın onarımı için fazla bir masraf gerektirmiyorsa satıcı tarafından onarımını isteme hakkına sahiptir. Tüketicinin zaman aşımı hakkı Tüketicilerin zaman aşımı olarak elde ettikleri hakları olarak satın alınan malın sözleşmesinden itibaren ayıplı maldan sorumluluk satıcı tarafından eğer süre belirtilmemiş ise iki yıllık zaman aşımına tabi tutulur. Bu uygulanan süre tatil amaçlı kullanımlarda veya konut satışlarında beş yıl olarak kanunlarla belirlenmiştir. Burada unutulmaması gereken en önemli konu ayıp, gizlenmesi için ağır kusur veya hile söz konusu olduğu tespit edildiğinde zaman aşımı kavramı tamamen devre dışı kalarak zaman aşımı hükümlerinin dışında kalmaktadır.

Ayıplı Mal Nedir?

Tüketici konumunda bulunan kişilere teslim edilmesi durumunda daha önceden kararlaştırılmış olan örnek veya numuneler ile aynı özellikleri taşımayan farklı yapıdaki mal durumundaki ürün veya hizmetlerdir. Bunu biraz daha açacak olursak; reklamlarda belirtilen özellikleri taşımayan, etiketinde belirtilen özelliklerde olmayan, ambalajında belirtilen özellikleri taşımayan, ilanlarda belirtilen özelliklerden bir veya birkaç özelliğinden farklı yapıda olan veya hizmet olarak istenilen amacı karşılamayan tüketicilerin makul olarak beklemiş oldukları faydaları sağlamayan mallar veya hizmetler olmaktadır. Bütün bu tür mal ve hizmetler üzerinde tüketicilerin itiraz etme veya ödedikleri bedelleri geri alma hakları mevcuttur. Bu sahip oldukları hakları korumak ve devamını sağlamak amacı ile anayasal haklar arasına da girerek devlet bu konuda tüketiciyi koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler almıştır.

Tüketicinin Korunması Kanunu

Kanun maddesi olarak 6502 numaralı tüketicinin korunması hakkında kanun metni olarak tüketicinin kamu yararına uygun olarak sağlık ve güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak, satın aldığı ve ödediği bedel karşılığında mağdur duruma düştüğü anlarda zararının tazmin edilmesi için tedbirler almayı hedeflemektedir. Aynı zamanda çevresel etkilerin zararlarından korumayı, tüketiciye bilgiler vererek bilinçlendirmeyi amaçlayan düzenlemeler olmaktadır. bu sayede koruyucu girişimlerini özendirici nitelik taşımaktadır. Bütün bu konularda gönüllü örgütlenmeye yöneltici ve teşvik edici hususları ön plana çıkarmayı hedefleyen girişimler olmaktadır. Bu kanun kapsamında tüketicinin korunması ve hakları yer alırken ana başlıklar olarak belirtilecek olursa;

Temel ilkeler: bu konuda yapılacak olan tüketiciyi bilinçlendirmek amacı ile büyük puntolar halinde yazılı belge oluşturarak tüketiciyi bilgilendirici unsurları içermektedir. Tüketici sözleşmesindeki haksız şartlar: bu kapsamda yer alan hususlar sözleşmelerde belirtilen konuların açık ve anlaşılır olmaması veya birden fazla anlam taşıması durumunda tüketicinin lehine olan bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Satıştan kaçınma: mağaza vitrinlerinde yer alan fakat satılık olmadığını belirtmek satıştan kaçınma unsurunu ön plana çıkarmaktadır. Bu malın satışını veya hizmetin sağlanmasından haklı bir sebep oluşmadıkça kaçınılamaz. Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler: sipariş edilmemesine rağmen tüketiciye sunulan mal veya hizmeti tüketici kullanmış olsa dahi sözleşmenin oluşması veya malı iade etmesi gibi bir durum ortaya çıkarmaz.

Ayıplı mal: etiketlerde veya reklamlarda belirtilen konulardan farklı olarak ortaya çıkan mal ve hizmetlerin tüketiciye sunulması durumu olmaktadır. bu durumda satıcılar mallarını ve hizmetlerini tüketiciye sunarken en başta belirtikleri şekilde numune veya reklamlarda tanıtımını yaptıkları şekilde uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Bu konuda devletin çalışmalarına destek olmak kanunları gerekli şekilde uygulanmasını sağlamak için tüketiciyi korumaya yönelik dernekler kurulmuştur.

Tüketici sorunları gidermek için hakem heyetleri Tüketici koruma derneği  ve Tüketiciler birliği Tüketiciyi savunma derneği  ve de Tüketici hakları derneği ve de ayrıca T.C. sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kuruluşlar tüketicinin korunması ve hakları konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda her il ve ilçelerin merkez teşkilatlarının bünyesinde gerekli müracaatların ve dilekçelerin verilmesi ve bu tür durumların takibinin yapılması için yetkilendirilmiş kişilerden oluşan tüketici hakem heyetleri kurulmuştur. Buralara yapılan müracaatlar hukuki kurallar çerçevesinde detaylı bir şekilde incelenerek sonuçlandırılmaktadır. Sonuçlar tüketicinin lehine bir durum ortaya çıkardığında gerekli tazminat işlemleri sonuna kadar takip edilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bilinçli tüketiciler olarak teslim alınan ürün veya hizmetlerin gerçekten ayıplı veya sözleşme şartlarına aykırı olduğunu önce kendiniz ispatlayarak sonrasında hukuki boyutunun takibinin yapılabilmesi için gerekli dernek veya yetki verilen hakem heyetlerine teslim etmeniz gerekmektedir.

Bu makale telefonkilavuzu.com sponsorluğunda hazırlanmıştır.