Bilgiustam
Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Rusya

0 502

5820_rusya-dil-okullariResmi olarak Rusya Federasyonu olarak bilinen Rusya, doğu Avrupa ile kuzey Asya’ya yayılmış, geniş bir coğrafyaya hakim şekilde konumlanmıştır. Yüz ölçümü, 17.075.400 km’dir ve bu özelliği ile, dünyanın en geniş ülkesi ünvanını elinde bulundurmaktadır.

Rusya Federasyonu, Avrasya kıta sahanlığının kuzey kısmında bulunmaktadır. Kuzey Kutup Dairesi ve çevresindeki bölgelerin büyük bir kısmı, Rusya sınırları içerisinde yer alır. Bu alanlarda yaşayan insanların çok az olması nedeniyle, diğer ülkeler ile kıyaslandığından, metre kare başına düşen nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu görülebilmektedir. Aynı şekilde, yine bu bölgelerde, ekonomik ve tarım anlamında da veriler çok düşük kalmaktadır. Kuzeyden güneye doğru inildikçe, coğrafi özelliklerde ve bitki örtüsü çeşitliliğinde artış gözlemlenebilmektedir.Konumu itibari ile Rusya, dünyanın en soğuk ülkelerinden bir tanesidir. Diğer iklimler ile karşılaştırıldığında, bilhassa kış aylarında, 3 kat daha fazla soğuk hissedilmektedir. Rusya’nın ortalama yıllık sıcaklık değeri -5.5 C, o da yaklaşık olarak 22 F’dir. Fakat, daha önce de belirtildiği gibi, yaşam alanlarının geniş olması sebebi ile coğrafi çeşitlilik de göz önüne alındığında, yıllık ortalamalar tüm Rusya genelinde düşünülememektedir. Mutlaka bu değerlerden çok farklı değerlere ve sıcaklıklara sahip yerleşim merkezleri var olmaktadır.

Russland, Moskau, BasiliuskathedraleRusya nüfusu, yaklaşık olarak 141 milyondur. Bu nüfusun yaklaşık %73’lük bir kısmı, kentlerde yaşamaktadır. Kalan %27’si ise kırsal kesimde hayatlarını sürdürmektedir. Buna ek olarak, Rusya Federasyonu, nüfus bakımından dünyanın en kalabalık 8. ülkesi durumundadır.

Zaman dilimi, Rusya Federasyonu’ndaki bir başka ilginç konudur. Rusya Federasyonu topraklarında, 11 farklı zaman dilimi kullanılmaktadır. Bu özelliği ile de, bu denli farklı zaman dilimlerine yayılabilmiş tek ülke olma özelliğini de korumaktadır. 11 farklı zaman dilimine sahip olunmasının nedeni ise, direkt olarak toprak genişliğinin fazlalığı ile ilgilidir. Doğal olarak meridyen farkları oluşacak, birbirinden çok uzakta kalan topraklar için farklı zaman dilimleri ortaya çıkacaktır.

5820_7db1257fc86d7e05869301a9d541b18f (1)Rusya Anayasasına göre Rusya Federasyonu, siyasi olarak yarı başkanlık modeli ile yönetilmektedir. Başkan sıfatını taşıyan kişi, devletin başkanı statüsünde görülmektedir. Başbakan ise, hükümetin başı konumundadır. Yönetim anlayışı olarak, çok partili ve temsili demokrasi benimsenmiştir. Bu bağlamda, federal hükümet 3 temel erkten oluşmaktadır. Bu erkler şunlardır;

* Yasama: Federal yönetimin 2 meclisi bulunmaktadır. Bu meclislerden Duma meclisi 450 üyeden oluşmakta; Federal meclis ise 175 üye ile mevcudiyetini korumaktadır. Bu meclisler, ülke adına kararlar almaktadırlar. Bu kararlar ile birlikte, yasa yapmak, savaş açmak ya da uluslararası sözleşmeleri onaylamak veya reddetmek gibi bağlayıcı hakları da varıdır.

* Yürütme: Silahlı kuvvetlerin ve yürütmenin başı, başkandır. Aynı zamanda yürütmenin, mecliste hazırlanarak onaya gelen kanunları veto etme hakkı da saklıdır.

* Yargı: Rusya Federasyonu’nun Anayasa Mahkemesi, Türkiye’deki Yargıtay mahkemesine benzer olan Yüksek Mahkeme, yine ülkemizdeki Danıştay mahkemesine benzer olan Tahkim Mahkemesi ve ilk derece olan federal mahkemelerden oluşmaktadır. Rus hakimler, Federal Meclis tarafından atanmaktadır. Buna ek olarak, atanan hakimler, direkt olarak Devlet Başkanı Makamı’na bağlıdırlar.

Kaynakça:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya

Yazar:Baran Akçok

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.