kalıtım

Alt türlere, bir klindeki popülasyonlara ve benzeri gruplarca karışık bir türün tanımlanması ile ilgili herhangi bir potansiyel problemle ilgilenmeden, türleşmeyi tartışmaktayız. Ancak çağdaş tür tanımının, tüm durumlara sıkıntısız uygulanabileceğini ya da gerçekten tüm durumlar için Yazının Devamı

Hızlı evrimsel dallanma durumlarının en harikulade olanlarından biri, 500-570 milyon yıl kadar önce Kambriyen denen jeolojik zaman diliminde olmuştur. Gelişmiş hayvanların "aniden ortaya çıkışı" (bu dönemden önceki fosillerin yaklaşık tümü bir hücreli canlıların kalıntılarıdır) potansiyel Yazının Devamı

Sonlu Denge (Punctuated Equilibrium) Doğal felaketlerin popülasyonlardaki alel frekanslarını etkileyebildiğine ilişkin kanıtların artmasının sonuçlarından biri sonlu dengeye (punctuated equibilirium) ilgiyi arttırmıştır. Tür oluşumunun modeli ve temposu ile ilgili olan çok tartışılan bu hipotez ilk kez Yazının Devamı

Üreme izolasyonuna katkıda bulunan engeller şans (esas olarak genetik sürüklenme), doğal seçilim ya da her ikisince ortaya çıkarılabilir. Türlerin oluşmasında rekabetin rolü yadırganamaz. Eğer tamamen aynı besin için rekabet ediyorlarsa, birinin hafif, fakat sürekli üstünlüğü Yazının Devamı

Yaşamın canlılığın en çarpıcı yönlerinden biri aşırı ölçüde çeşitli oluşudur. Günümüzde dünyada şaşırtıcı bir tür çeşitliliği vardır. Fosil kayıtları, belirli bir zaman diliminde yaşamış olan ya da bugün yaşayanların (olasılıkla % 0.1'den daha az, diğer Yazının Devamı

Büyük kromozomal kapsamayan türleşmelerin çoğu, esas olarak allopatrik (bir coğrafik izolasyon periyodu gerektiren) olmasına karşın poliployidi ya da diğer büyük çaplı kromozomal yeniden düzenlenmeler olmaksızın da simpatrik türleşmelerin olabileceğine ilişkin kanıtlar artmaktadır. Üreme izolasyonu bu Yazının Devamı

Yeni türleri ortaya çıkarabilecek birçok yol vardır. Coğrafi izolasyonu gerektirmeyen türleşmeye simpatrik türleşme denir. İkiden daha fazla kromozom takımına sahip olma anlamına gelen poliployidi yoluyla olan türleşme buna iyi bir örnektir. Bu durum ani olarak Yazının Devamı

Divergent türleşme modeline göre, çok yakın akraba iki popülasyon sistemi arasında gen akışını önleyen başlangıç faktörü, coğrafya gibi sıradan bir dış faktördür. Öyleyse modele göre, popülasyonlar farklılaştıkça coğrafik olarak ayrıldıktan sonra, iki popülasyonun farklılaşması için Yazının Devamı

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :