Sınav Stresi İle Baş Edebilmek

Bir çok öğrenci sınav stresi ile boğuşmaktadır. Sınav yerinde masaya oturulduğu düşünüldüğünde kalbin hızla çarpması ve vücudun terlemesi sınav stresinin belirtisidir. Sınav stresi, stresi azaltma stratejileri gibi basit yöntemler kullanılarak engellenebilmektedir. Nefes...

Hiperaktivite ve Davranış Bozukluğu Nedir?

Hiperaktivite çocuklar aşırı hareketli çocuklardır. Yürümez, koşarlar. Bir anda bulundukları yerden başka bir yere geçerler. Bu çocuklar okul, kreş gibi toplu ortamlarda bu aşırı hareketlilikleri öğretmenlerini zorlayabilir. Durmak, yorulmak bilmezler. Ayrıntılı...

Kirli Para; Sanal Bahis(Kumar)

İnternet bir derya deniz. Bu denize durmadan 7/24 girip çıkıyoruz. Milyarlarca insanın durmadan girip çıktığı yerin de tertemiz olması elbette beklenemez. Dedik ya derya deniz. Bu denizde insanoğlu adına yer alan...

Probleme Dayalı Öğrenme ve Proje Tabanlı Öğrenme Modeli

1950'li yıllara dayanan probleme dayalı öğrenme modeli John Dewey' in görüşlerinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. İlk olarak ABD'de tıp okullarında klinikten önce teori kısmın temellendirilmesi maksadıyla kullanılmıştır. Burada eğitmenlerin bilmesi gereken esas...

Uçakta Acil Durum Halinde Yapmanız Gerekenler

Havacılık artık daha önce hiç olmadığı kadar insanoğlunun bir parçası haline geldi. Bu durum teknolojik anlamda yaşanan gelişmelerle paralel bir durumla gerçekleşmiştir. 19. yüzyılda çok sayıda çalışmayla üzerinde durulmaya başlanılan uçma...

Edebiyat Biliminin Alt Dalları

Edebiyat tenkidi/kritiği: İnsanın var olmasından kaynaklanan tanıma ve tecessüs kabiliyeti beraberinde psikolojik bir hadise olan algı kavramını da doğurmuştur. İnsanoğlu, çevresinde meydana gelen olayları iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, faydalı-zararlı gibi birtakım yargılarla...

Okullarda Öğrenciler Arasında Psikolojik Şiddet:Mobbing

Mobbingin okullardaki yansıması özellikle günümüz gençleri ve çocukları arasında çok yaygın olan ve psikolojik baskıyla başlayıp çok büyük vak'a ve travmalara kadar giden bir durumdur. Akran zorbalığının temelinde saldırganlık, baskı, küçümseme,...

Enteresan Bir Bilgi

Drama Nedir? Türkiye’de Drama’nın Tarihsel Gelişimi

Drama; Yunanca da 'Yapmak, Etmek, Eylemek' anlamına gelen 'dran' ve 'dranein' sözcüklerinden türemiştir. Halk arasında acıklı durumları ifade etmek için kullanılan 'dram' sözcüğü de...

Merak Edilen Konular

İlginç Bilgiler

Kimdir?