13. ve 14. Yüzyıl Divan Şairleri

1. Hacı Bektaş-ı Veli  • Horasan erenlerindendir. İlim ve ahlakıyla Anadolu insanına yol göstermiş, onları İslâm’a yöneltmeye çalışmıştır. • Ayrıca Balkanlardaki dinî yapılanmada onun tarikatı önemli bir rol üstlenmiştir. • Makalat’ta tasavvufa yeni girenlere...

Batı Şiirinden Alınan Nazım Şekilleri

Sone • İtalyan edebiyatında görülen, klasik Avrupa edebiyatında yaygın olarak kullanılan, Türk şiirinde az görülen, iki dört dizeli ve iki üç dizeli bölüm olmak üzere 14 dizeden oluşan nazım biçimidir. • Uyak örgüsü...

Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri

İlâhi: Allah aşkını konu alan, Allah’ı övmek, ona yalvarmak için yazılan ya da söylenen şiirlerdir. Arayı arayı bulsam izini İzinin tozuna sürsem yüzümü Hak nasib eylese görsem yüzünü Ya Muhammed canım arzular seni Bir mübarek sefer...

Aşık Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri

Âşıklık özellikle XVI. yüzyıldan itibaren Anadolu’da usta-çırak ilişkisinde gelişmiş ve gelenekselleşmiş bir türdür. Âşıkların mesleğe yönelmelerinde ve gelişmesinde bazı evreler bulunmaktadır. • Rüya görme ve bâde içme • Mahlas alma • Destur verilme • Âşıklar...

Mani Nazım Şekli ve Özellikleri

Mani • Kendine göre bir ezgiyle söylenen halk şiirinin bu en küçük nazım şekli dört mısradan oluşur. • Kafiye düzeni aaxa’dır. • Mısra sayısı dörtten artık maniler de vardır. Bu tür manilerin genellikle birinci...

Alexandre Gustave Eiffel Kimdir?

Alexandre Gustave Eiffel, "metal büyücüsü" olarak tanınan bir Fransız mimar ve mühendistir. 15 Aralık 1832'de Fransa'nın Djion kentinde François Alexandre Bonickhausen ve Catherine Mélanie Moineuse'ün en büyük çocuğu olarak doğdu. Ailesi,...

Olay Metinlerinde Anlatım Biçimleri/Teknikleri/Yöntemleri/Tarzları

Yazarın eserini geliştirirken kullandığı tekniklere anlatım biçimleri denmektedir. Anlatım tarzları bir bakıma sunumla ilgili hususları içerir. Edebi metnin en önemli problemi sunumdur. Yazar olayı belli teknikleri kullanarak sunar. Bu teknikler, metnin...

Edebiyat Biliminde Sıkça Kullanılan Terimler

Edebi Metin: Metin eski dönemlerde yazıyı meydana getiren kelimeler, yani metni yazanın orijinal yazılı metinleri anlamına gelmekteydi. Daha sonraları Latince kökenli “tekst” (dokuma) anlamına gelmiş ve anlam genişlemesine uğrayarak yazılı ve...

Merak Edilen Konular